Vyznamenanie pplk. Ing. Jána Hanulíka

84

Zbierkový predmet mesiaca august 2021

„Česť a vďaka bojovníkom 2. svetovej vojny,“ napísala v liste adresovanom pracovníkom Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Mária Hanulíková z Podvažia, ktorá v roku 2003 darovala múzeu unikátnu zbierku militárií, ako pozostalosť po manželovi Jánovi.

Podplukovník Ing. Ján Hanulík bol príslušník I. Československého armádneho zboru, ktorý sa zúčastnil oslobodzovacích bojov počas II. svetovej vojny. Múzejnú zbierku tvoria viaceré vyznamenania, ktoré získal jej manžel ako profesionálny vojak počas celoživotnej vojenskej kariéry. Bol držiteľom pamätnej medaily Za chrabrosť pred nepriateľom, pamätnej medaily Československá armáda v zahraničí so štítom SSSR, veľkej striebornej medaily vojenského radu Virtuli military a ďalších.

Československá medaila Za chrabrosť pred nepriateľom je kruhová s priemerom 33 mm, hrúbkou 2 mm, razená zo svetlého bronzu. Na lícnej strane znázorňuje hlavu leva, ktorý má otvorenú tlamu a vyplazený jazyk. Stredobodom hlavy je položený rímsky meč, ktorého hrot smeruje nahor. Hrot je prekrytý páskou, s nápisom ZA CHRABROST. Dolný okraj medaile je obojstranne zdobený dvomi prekríženými lipovými ratolesťami, každá má sedem lístkov. Medzi štvrtým a piatym lipovým listom, pri tlame leva je voľne položený patriarchálny slovenský kríž. Na rubovej strane medaile je trojriadkový nápis PRAVDA/VÍTEZÍ/1939. Nápis je obojstranne zovretý dvomi prekríženými lipovými ratolesťami. Každá z nich má deväť listov. Vrch medaile je opatrený pevným úzkym dvojmilimetrovým uškom, so zanitovaným závesným ramienkom s rozmermi 26 x 19 mm. Na ramienku je lišta na stuhu. Stuha je 40 mm široká, tmavomodrá, ktorá nesie uprostred 9 mm široký biely pruh, preťatý v polovici dvomi červenými 2,5mm prúžkami, opatrená na okraji 5mm širokými červenými prúžkami. Stuha je opatrená pripínacou ihlicou. Výtvarný návrh medaile spracoval J. Král.

Medaila Za chrabrosť pred nepriateľom bola zriadená čs. vládou v Londýne dňa 20. 12. 1940 na pamiatku boja za oslobodenie republiky a za chrabrosť pred nepriateľom na bojisku doma i v zahraničí. Udeľovala sa príslušníkom čs. armády v zahraničí a čs. občanom vo vlasti, ktorí v čase od 1. septembra 1939, alebo v oslobodzovacom boji vo vlasti v čase od 15. marca 1939 až do skončenia vojny preukázali osobnú statočnosť. Bola udelená doživotne a bezplatne spolu s diplomom. V prípade úmrtia bola medaila ponechaná na pamiatku rodine alebo príbuzným. Nosiť ju mohol len vyznamenaný a nikto iný.

Podplukovník Ing. Ján Hanulík sa narodil 18. apríla 1920 v obci Podvažie. Pôvodne sa vyučil za zámočníka a zamestnal sa v Muničnom závode v Považskej Bystrici. Po vypuknutí druhej svetovej vojny narukoval do Slovenskej armády v Ružomberku. V Liptovskom Mikuláši absolvoval poddôstojnícku školu, neskôr viacero kurzov a špeciálnych výcvikov (guľometčík, parašutista). V roku 1942 sa ako delostrelec I. pešej divízie zúčastnil ťaženia Slovenskej armády na východný front a v októbri 1943 pri Melitopoli sa dostal do zajateckého tábora. Krátko na to bol spolu s ostatnými vojakmi odvedený do Usmane vo Voronežskej oblasti a odtiaľ 9. januára 1944 k československej vojenskej jednotke v Jefremove (SSSR). Len nábor Pluku slovenských vojakov, ktorý sa neskôr stal súčasťou II. Československej paradesantnej brigády, mu zachránil život. Ich brigáda bola začlenená do zostavy I. Československého armádneho zboru s počtom 16-tisíc vojakov a s cieľom ich nasadenia do bojov Karpatsko-duklianskej operácie. V čase leteckého presunu ich brigády z frontu priamo do centra bojov SNP zostal pplk. Hanulík na území Poľska. Najprv sa zúčastnil krvavých bojov v poľskom Sanoku, kde bol v boji pri obci Besko ranený. Neskôr ako zbrojmajster niesol zodpovednosť za prísun zbraní a munície na povstalecké územie. Krátko na to prešiel s oddielmi Červenej armády, do ktorých bol zaradený, celé územie Poľska až do Berlína. Domov sa vrátil v roku 1945 s viacerými vyznamenaniami. Vo vojenskej kariére pokračoval aj v mierovom období, dokonca pôsobil aj v zahraničí a získal vyššie hodnosti. Za zásluhy v boji proti fašizmu mu boli udelené viaceré československé, poľské a sovietske vyznamenania. Posledné roky svojho života prežil v rodnej obci Podvažie, kde 6. júna 1999 zomrel, tu je aj pochovaný.

_____________________

Použité zdroje:

– Konzultácie s Mgr. Vierou Jurkovou z Vojenského historického ústavu-Múzejného oddelenia VHM Piešťany, jún 2021

– Strenk, M. (2006). Životná anabáza pplk. Ing. Jána Hanulíka. In: MY OBZOR, 16.05.2006, s.8.

– Archív Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici

Anna Šujanská, historička Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici