Z činnosti pracovníkov technických služieb

61

Pracovníci Podniku technických služieb mesta Púchov v uplynulých dňoch rozmiestnili na Sedlišti nové (žlté) kontajnery na použité jedlé oleje a tuky.

Navyše občanom Hoštinej zrekonštruovali detské ihrisko pri kultúrnom dome – pridali nové hracie prvky a upravili pieskovisko.

Zdroj: PTSM