Zostáva už len mesiac na predloženie enviro projektov

86

Uzávierka grantového systému Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) s názvom Zelené oči sa pomaly blíži. Ešte do konca augusta môže verejnosť predložiť environmentálny projekt, ktorý premení jeho okolie na zelenšie.

Projekty s environmentálnym posolstvom majú v Trenčianskom kraji od roku 2016 zelenú. Vďaka grantovému systému TSK s názvom Zelené oči môžu žiadatelia svojím projektom prispieť k zlepšeniu životného prostredia na území kraja. Župa podporuje environmentálne nápady svojich obyvateľov sumou najviac 2 tisíc eur, žiadať o finančné prostriedky môžu obce či mestá a ich rozpočtové organizácie, ale i právnické osoby o sídlom alebo trvalým pobytom na území Trenčianskeho kraja. Predložené projekty sú podľa dátumu rozdelené do štyroch hodnotiacich kôl, grantový program je každým rokom otvorený do konca augusta.

Tento rok majú „Zelené oči“ za sebou už tri hodnotiace kolá. Posledný januárový deň 2019 uzavrel prvé z nich, druhé hodnotiace kolo bolo ukončené 31. marca a koncom mája zatiaľ posledné, tretie kolo. Počas nich bolo na župný úrad doručených 51 žiadostí o grant. Po zhodnotení odbornou komisiou bude z celkového počtu predložených projektov podporených spolu 33 žiadostí v celkovej výške viac ako 58 tisíc eur, dve tretiny z nich sa týkajú oblasti podpory s názvom Priame aktivity. Vyšší dopyt zo strany predkladateľov je tak o výsadbu zelene či rôznych druhov drevín. „Najväčší záujem o grant počas prvých troch tohtoročných hodnotiacich kôl bol zo strany obcí, občianskych združení a rozpočtových organizácií. Pri územnom členení je najviac žiadostí predložených z okresov Považská Bystrica, Trenčín, Prievidza a Púchov,“ uviedla Andrea Molnárová, administrátorka programu Zelené oči na župnom úrade v Trenčíne.

Žiadosť o grant v rámci programu Zelené oči nájdete na webovom sídle kraja v sekcii Regionálny rozvoj, potrebné informácie poskytuje aj priložená infografika.

TSK