Absolventi Gymnázia v Púchove dostali maturitné vysvedčenia

186

V utorok 25. mája 2021 v Divadle Púchov dostali maturitné vysvedčenia študenti troch maturitných tried Gymnázia Púchov. Odovzdala im ich primátorka Katarína Heneková spolu s riaditeľom školy Miroslavom Kubičárom a triednymi učiteľkami Miroslavou Zbínovou (trieda 4.A), Alenou Súrovou (trieda 4.B) a Dagmar Balalovou (Oktáva).

Primátorka Katarína Heneková vo svojom príhovore uviedla:

„Zvládli ste to! Sedíte v hľadisku, vzrušení z toho, čo Vás čaká v najbližších mesiacoch. Možno práve v tomto momente premietate svoje najkrajšie spomienky na obdobie štyroch rokov, ktoré Vám nik nevezme. Verím, že práve to, ako ste zvládli neúprosne ťažký uplynulý rok a pol ostávajúceho štúdia na strednej škole, bez akéhokoľvek návodu „ako na to“, Vás dostatočne posilní do života mladého dospelého človeka a nedovolíte, aby Vás akákoľvek maličkosť zaskočila či zastavila v ceste, ktorá sa Vám práve v tejto chvíli otvára.

Dovoľte mi povedať Vám zopár slov predtým, než za sebou zatvoríte dvere svojich tried na Gymnáziu v Púchove a otvoríte si ďalšie, nové, s vierou a nádejou v budúcnosť, o akej snívate a o ktorú budete bojovať. Zistili ste, že je dôležité zachovať si pokoj, trpezlivosť a racionálne myslenie v dobe, kedy sa veci menia zo dňa na deň a jedno vylučuje druhé. Pretože neexistuje nijaký návod či patent na to, ako dobre alebo správne zvládnuť svoj život.

Snáď najlepšiu radu, akú Vám môžem dať je, aby ste sa nebáli neúspechu. Pretože práve každé jedno zakopnutie i pád Vás posilnia, a tak si vezmite z týchto nadchádzajúcich skúseností ponaučenie. Tak ako Vás pripravila súčasná doba neistôt, obmedzení a poznaní zakrytých maskou. Som presvedčená, že človek a ľudstvo môžu, ba majú nedokonalostiam čeliť. V tom tkvie čaro každého jedného z nás i Vás.

Hovorí sa, že len keď je človek k človeku absolútne pravdivý a otvorený, ľudia sa naozaj poznávajú. Ale bez lásky niet pravdy, bez pravdy a bez lásky nemôže človek spoznať človeka. Verím, že ste si za tie štyri roky štúdia vytvorili silné priateľstvá a Gymnázium v Púchove si nebudete pamätať len ako budovu v meste, ktorú ste počas stredoškolského štúdia navštevovali a môžete si jej maketu pozrieť v mestskom múzeu, ale že ste získali aj oveľa, oveľa viac. Pretože vzdelanosť nie je len ten objem informácií, ktoré v škole nazbierate, ale je to i schopnosť porozumieť iným.

Preberáte opraty svojho osudu, a tak majte na pamäti, že len na tom poli sa obilie rodí, po ktorom vlastný hospodár za pluhom chodí (T. Baťa). Zachovajte si pevnú vôľu, svoje JA, ktoré je súčasťou rozmanitej spoločnosti. Rozšírte si svoje obzory a nezabudnite na nadhľad, ktorý keď spojíte s vtipom, život bude ihneď o 21 gramov ľahší, toľko vraj váži ľudská duša.

Prosím, buďte trpezliví v živote, nechcite mať hneď všetko a bez námahy a úsilia, pretože: „Nejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy.“ (J. Addison) Len vtedy zistíte svoju skutočnú cenu a hodnotu. Žite svoj život reálne a nie na sociálnych sieťach, ktoré väčšinou nie sú zrkadlom skutočného života. Len vlastným úsilím a ozajstným poznaním budete vedieť v živote rozoznať, ktorý most prekročiť a ktorý spáliť.

Prajem Vám, aby ste nepocítili mrzutosť, sklamanie, beznádej, ale naopak, získali si svoju autoritu rešpektom voči ostatným, pokorou, slušnosťou a svojim rýdzim charakterom.

Uchovajte si v srdci radosť, neutíchajúcu chuť tvoriť a posúvať sa vpred. Cestujte, milujte, snívajte, spoznávajte nové jazyky a kultúry, a aj keď sa vyberiete na skusy do sveta, nezabudnite, kde je váš domov a že ste tu, nielen v krajine a našom meste, vždy vítaní. Veľké poďakovanie patrí pedagógom a Vašim rodinám, v ktorých Vám poskytli to najdôležitejšie, čo do života potrebujete a i vďaka nim ste osobnosťami, ktoré o chvíľu vystúpia z hľadiska na dosky, ktoré znamenajú svet.

Prajem Vám, aby ste boli so sebou spokojní a ľuďom okolo seba prinášali šťastie, láskavosť, úsmev na tvári.“

Foto: Slavomír Flimmel