Sídlo redakcie Púchovských novín:

Námestie slobody 1400 (SOV)
020 01 Púchov

RNDr. Slavomír Flimmel, šéfredaktor
mobil: 0905 758 491
e-mail: flimmel@gmail.com

Mgr. Tatiana Moravcová, jazyková a grafická redaktorka
mobil: 0903 830 191
e-mail: tatiana.moravcova@puchovskenoviny.sk
redakcia@puchovskenoviny.sk

Mgr. Paulína Luhová, občianska a podnikateľská inzercia
Divadlo Púchov, Hoenningovo námestie 2002
tel.: +421 905 750 121, +421 42 2852 408
e-mail: reklama@puchovskakultura.sk