-3.7 C
Puchov
piatok, 24 januára, 2020

Redakcia:

RNDr. Slavomír Flimmel, šéfredaktor
mobil: 0905 758 491
e-mail: flimmel@gmail.com

Mgr. Tatiana Moravcová, jazyková a grafická redaktorka
mobil: 0903 830 191
e-mail: tatiana.moravcova@puchovskenoviny.sk
redakcia@puchovskenoviny.sk

Ing. Milan Podmaník, športový redaktor
mobil: 0905 886 627
e-mail: milan.podmanik65@gmail.com

Mgr. Kristína Cimeráková, reklama a inzercia PN a PúTV
Divadlo Púchov, Hoenningovo námestie 2002
tel.: +421 905 750 121, +421 42 2852 408
e-mail: reklama@puchovskakultura.sk