Sídlo redakcie Púchovských novín:

Námestie slobody 1400 (SOV)
020 01 Púchov
RNDr. Slavomír Flimmel, šéfredaktor
mobil: 0905 758 491
e-mail: flimmel@gmail.com
Mgr. Tatiana Moravcová, jazyková a grafická redaktorka
mobil: 0903 830 191
e-mail: tatiana.moravcova@puchovskenoviny.sk
REDAKCIA: redakcia@puchovskenoviny.sk

Vydavateľ:

Púchovská kultúra, s.r.o., IČO: 50 648 616
Registrácia: MK SR – EV 4570/12
ISSN 1339-9411

Napíšte nám!

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Najnovšie