Zverejňované informácie

ZMLUVY spoločností MEDIAL Púchov,s.r.o., MEDIAL TV,s.r.o., MEDIAL IN,s.r.o.:

Zmluva Medial Púchov a BELL 20.7.2010
Zmluva Medial Púchov a GRYF 4.5.2011
Zmluva Medial Púchov a SSE 14.2.2012
Zmluva Medial Puchov s Mestom Púchov 30.12.2013
Zmluva Medial TV a MsBP 2.1.2014
Zmluva Medial Púchov a MsBP 4.1.2014
Zmluva Medial Púchov s Mestom Púchov 27.11.2014
Zmluva Medial IN a TV s Mestom Púchov 27.11.2014
Zmluva Medial Púchov s Mestom Púchov 17.6.2015
Zmluva Medial IN a Moravcová Tatiana 6.7.2015
Zmluva Medial TV s Medial IN 7.9.2015
Zmluva Medial Puchov s Mestom TV 9.9.2015
Zmluva Medial IN s MsBPS 14.9.2015
Zmluva Medial Puchov s MsBPS 14.9.2015
Zmluva Medial TV s MsBPS 14.9.2015
Zmluva Medial Púchov a JUDr. Školek 29.10.2015
Zmluva Medial TV s JUDr.Skolek 29.10.2015
Zmluva Medial TV a Podmanik Milan 31.10.2015
Zmluva Medial IN a TSK 23.12.2015
Zmluva Medial TV a Makyna Pavol 29.12.2015
Zmluva Medial TV a Schugerl Tomáš 30.12.2015
Zmluva Medial TV a Crkoň Richard 4.1.2016
Zmluva Medial IN s Mestom Púchov 4.1.2016
Zmluva Medial Púchov s Mestom Púchov 4.1.2016
Zmluva Medial TV s Mestom Púchov 4.1.2016
Zmluva Medial IN a Jarmila Bajzíková 11.1.2016
Zmluva Medial Púchov a MsBP 25.2.2016
Zmluva Medial Púchov a MsBPS 29.4.2016
Zmluva Medial Puchov s Medial IN 9.5.2016
Zmluva Medial TV a Barbora Krchňavá 1.6.2016
Zmluva Medial TV a Media Považie 14.07.2016
Zmluva Medial TV s MEDIA Považie 27.7.2016
Zmluva Medial Puchov s Medial IN 22.7.2016
Zmluva Medial Púchov a Barbora Krchňavá 29.7.2016
Zmluva Medial TV s Medial Puchov 1.8.2016
Zmluva Medial TV s Medial Puchov 8.8.2016
Zmluva Medial TV a Makyna Pavol 22.8.2016
Zmluva Medial Púchov a Tatiana Moravcová 30.8.2016
Zmluva Medial IN s Mestom Púchov 31.8.2016
Zmluva Medial Púchov s Mestom Púchov 31.8.2016
Zmluva Medial TV s Mestom Púchov 31.8.2016
Zmluva Medial Púchov a Milan Podmaník 31.8.2016
Zmluva Medial TV s Medial IN 10.9.2016
Zmluva Medial Puchov s MsBPS 26.9.2016
Zmluva Medial Púchov a MsBPS 27.9.2016
Zmluva Medial Púchov a MEDIA Company29.9.2016
Zmluva Medial Púchov a PTSM 18.10.2016
Zmluva Medial TV s Mestom Púchov 25.10.2016
Zmluva Medial Puchov s Mestom Púchov 27.10.2016
Zmluva Medial Puchov s JUDr.Skolek 8.11.2016
Zmluva Medial TV s JUDr.Skolek 8.11.2016
Zmluva Medial IN a ELET 1.12.2016
Zmluva Medial Puchov s Mestom Puchov 9.12.2016
Zmluva Medial IN a TSK 28.12.2016
Zmluva Medial Puchov s Mestom Puchov 29.12.2016
Zmluva Medial TV s Mestom Puchov 29.12.2016
Zmluva Medial Puchov a Podmanik 29.12.2016
Zmluva Medial Puchov a Krchnava 29.12.2016
Zmluva Medial IN a Moravcova 29.12.2016
Zmluva Medial TV s Media Povazie 29.12.2016
Zmluva Medial IN a Medial TV 29.12.2016
Zmluva Medial IN a Medial Puchov 30.12.2016
Zmluva Medial TV a Mestom Puchov 08.02.2017
Zmluva Medial TV a MEDIA Povazie 20.2.2017
Zmluva Medial TV a MEDIA Povazie 17.3.2017
Zmluva Medial TV a MEDIA Povazie 27.3.2017
Zmluva Medial TV a MEDIA IN 10.4.2017
Zmluva Medial TV a MEDIA POVAZIE 27.6.2017
Zmluva Medial TV a MsBPS 31.8.2017
Zmluva Medial Puchov a MsBPS 31.8.2017
Zmluva Medial Puchov a MsBP 31.8.2017
Zmluva Medial Puchov a MsBP 17.10.2017
Zmluva Medial Puchov a MEDIA COMPANY 7.11.2017
Zmluva Medial Puchov a MEDIA COMPANY 23.08.2018
Zmluva Medial Puchov a JR Company 14.09.2018
Zmluva Medial Puchov a Medial TV 07.08.2020


Dodávateľské faktúry 2016

Vystavené faktúry 2016

Dodávateľské faktúry 2017

Vystavené faktúry 2017