Ako pomôcť mladým dospelým domovákom?

211

Každoročne opúšťa detské domovy približne 500 mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo. Ide najmä o hľadanie práce, ubytovania, poskytnutie sociálneho poradenstva či pracovnej asistencie. Aj z tohto dôvodu zorganizovali Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov s Výskumno-vzdelávacím inštitútom profesora Freybergha pre dieťa a rodinu pri Vysokej škole sv. Alžbety konferenciu Príprava mladých dospelých na samostatný život.

V detských domovoch vyrastá okolo 4.700 detí, ktorých priemerný vek je 9 rokov, vlani bolo okolo 1.300 detí vyňatých z vlastnej rodiny, pričom dosahovali vek 6 rokov. Aj tieto zistenia odzneli na konferencii Príprava mladých dospelých na samostatný život v Nimnici. ,,Podľa našich výskumov sa 35 % rodičov nechcelo o deti postarať, 14 % sa nemohlo o deti postarať až 51 % sa o svoje deti nevedelo postarať. Znepokojuje nás aj fakt, že narastá rezignácia rodičov, pri vynímaní detí z rodín protestuje len 22 % rodičov. Napriek všetkému by sa viac ako 56 % detí mohlo vrátiť do svojich vlastných rodín, ak by s ich rodinami niekto systematicky pracoval,“ bilancuje Jozef Mikloško, predseda Úsmevu ako dar.

Každoročne opúšťa detské domovy približne 500 mladých dospelých, ktorí potrebujú pomoc a poradenstvo, aj preto spoločnosť Úsmev ako dar citlivo vníma ich potreby a snaží sa im podávať pomocnú ruku. Aj preto sa spolupodieľala na organizácii konferencie v Nimnici. ,,Konferencia bola vyvrcholením celoročného projektu vzdelávania mladých dospelých, kedy nám cez vzdelávacie aktivity prešlo zhruba 500 mladých dospelých z CDR. Hlavným cieľom konferencie bolo vytvorenie platformy na panelovú diskusiu, kde prebehla výmena skúseností medzi súčasnými domovákmi, bývalými domovákmi a sociálnymi pracovníkmi, ktorí sa venujú tejto cieľovej skupine. Odborní pracovníci pracujúci v CDR dostali spätnú väzbu od samotných domovákov, ale aj od sociálnych pracovníkov z útulkov ako vylepšiť plán prípravy na samostatnosť mladých dospelých,“ dopĺňa Mikloško. 

Na konferencii sa okrem odborníkov o svoje skúsenosti podelili aj mladí dospelí domováci. ,,Je veľmi dôležité robiť takéto stretnutia, aby všetci, ktorí robia s touto cieľovou skupinou dostali reálnu spätnú väzbu od detí z CDR z celého Slovensku. Pretože mladí lídri v zastúpení všetkých detí veria, že sa veci v centrách dokážu pohnúť vpred,“ hovorí Martina. ,,Som mladým dospelým v CDR v Hrádku. Na konferenciu som sa veľmi tešil a to preto, že sa tu vytvorila platforma na diskusiu, kde sa prvýkrát mohli vyjadriť aj samotní mladí dospelí, pretože chcú zmeniť osudy ostatných mladých dospelých v CDR. Oceňujem, že sa tu rozvinula veľká debata, povedali sme si s akými problémami bojujeme, ale aj ako nám môžu dospeláci pomôcť. Verím, že sme sa takto nestretli naposledy,“ povedal Adam.

Úsmev ako dar