Aktivity kresťanských seniorov

199

Združenie kresťanských seniorov Slovenska (ZKS) je občianske združenie, orientované na rozvoj duchovného i hmotného dobra staršej generácie a tiež na rozvíjanie jej občianskeho, národného i kresťanského povedomia. Klub ZKS v Púchove bol založený dňa 15.6.2016 a v súčasnosti má 26 členov. V priestoroch farského úradu sa seniori stretávajú raz mesačne, diskutujú o svojich radostiach, starostiach a plánujú rôzne aktivity.

V uplynulých dvoch rokoch pandemické opatrenia nedovoľovali členom klubu sa stretávať, ako by si všetci priali. Preto hneď začiatkom roka 2023 pri prvom stretnutí si seniori vypracovali projekty celoročných aktivít. Činnosť klubu ZKS podporil finančnou dotáciou aj Mestský úrad Púchov. Podanú žiadosť ZKS o dotáciu mesto akceptovalo a dotáciu seniorom poskytlo, za ktorú ďakujeme.

V pláne činnosti máme už roky akcie s pevným termínom, ako sú napr.: regionálna púť na Skalku pri Trenčíne, návšteva kúpeľov predvianočné posedenie, okrúhle jubilea našich členov. Keďže členovia klubu radi navštevujú kúpele (minulý rok sme trikrát kúpele navštívili), aj tento rok sme do programu zaradili návštevu kúpeľov Nimnica. Pri návšteve sme spojili príjemné s užitočným. Poprechádzali sme sa po kúpeľoch, obdivovali upravenosť parkov i pestrosť vysadených kvetov. Dopriali sme si hodinový oddych a relax v soľnej jaskyni. Domov sme sa vždy vracali zrelaxovaní a obohatení krásou tohto kúpeľného miesta.

Zážitky zo stretnutí a výletov nás vždy obohatili, naplnili spokojnosťou a vryli sa nám do pamäti. Budeme na ne dlho spomínať.

Margita Bašová