Aktuálne spod Lachovca

285

Túlavé mačky

Tentoraz trochu netradičná téma, ale naozaj vysoko aktuálna. Po jarných mačacích „radovánkach“ sa násobne zvýšil počet túlavých mačiek aj v časti Za cintorínom, medzi rodinnými domami, či pri penzióne. Roztomilé a ešte prítulné mačiatka samozrejme neunikli pozornosti prázdninujúcich detí, ktoré okamžite začali s prikrmovaním, maznaním a hrami. Samozrejme bez uvedomenia si možných zdravotných rizík, pretože ak mačky nemajú majiteľa, nemá sa o ich zdravotný stav kto starať. Ale ak je mačka zaočkovaná proti parazitom a mačacím chorobám, je to veľmi užitočné zviera, aj keď je túlavé. Túlavé mačky sa živia množstvom hlodavcov v okolitej prírode a pri kontajneroch a preto je ich prítomnosť na sídliskách, či v okolí rodinných domov potrebná, no ich počet je potrebné regulovať. Jediným správnym riešením stabilizácie ich počtu je systematická kastrácia a práve na to zabúdajú tí, ktorí vyhadzujú na ulicu už „nežiadúcich“ domácich miláčikov.

V našej časti máme dobrovoľníkov, ktorým osud takýchto zvierat nie je ľahostajný. Podujali sa na odchyt mláďat aj mačiek a chcú im dať druhú šancu na život. Útulky v okolí sú bohužiaľ preplnené. Problém s premnoženými mačkami nie je len lokálne Pod Lachovcom, či v našom meste, alebo na Slovensku. Cieľom tohto článku je hlavne upozorniť na otvorený a obchádzaný problém a na to, že jeho riešenie je primárne v zodpovednom prístupe majiteľov mačiek. Ale tie túlavé mačky ako sekundárny produkt sú už aj problémom samosprávy. Prvé rámcové návrhy ďalšieho postupu sme na spoločnom rokovaní s dobrovoľníčkami načrtli na pracovnom stretnutí na oddelení VaŽP MsÚ dňa 16.8.2019.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ