Aktuálne spod Lachovca

542

Štatistika dynamickej dopravy

VMČ č.1 na svojom májovom zasadnutí na žiadosť Dopravnej komisie prijal uznesenie o potrebe aktualizovať dopravnú štúdiu mestskej časti Pod Lachovcom v súvislosti so žiadosťou časti obyvateľov z ulice J.Kráľa na zavedenie jednosmerky v úseku medzi križovatkami so Sládkovičovou a Kuzmányho.

V stredu 10.06. pracovníci z oddelenia DSaBP zorganizovali štatistické meranie dynamickej dopravy ako základný podklad pre spomínanú aktualizáciu. “Medardove” kvapky trochu skomplikovali zúčastneným priebeh merania, ale nepokazili im náladu, ani chuť zvládnuť časovo náročný priebeh celej akcie. Neprehliadnuteľné stanovištia neunikli ani pozornosti a zvedavosti miestnych obyvateľov spod Lachovca a objavili sa už aj prvé nesúhlasné hlasy obyvateľov Kuzmányho a Sládkovičovej ulice.

Verím, že aktualizácia DŠ (spracovanej a odovzdanej na konci roku 2016) nezávislými odborníkmi zo Žilinskej univerzity zohľadní možné dopady zmien na statickú aj dynamickú dopravu v celej mestskej časti Pod Lachovcom a pomôže nám prijať správne rozhodnutie.

Pavel Melišík, poslanec MsZ