Aktuálne spod Lachovca

402

Komunálne voľby Pod Lachovcom

Celkové výsledky volieb v meste už pozná asi každý. Voľby prebehli aj napriek pokusom a kampani na ich zmarenie navonok úplne pokojne a demokraticky. Menej už o pokoji hovoria členovia okrskových komisií, ktorým sťažovali a komplikovali  prácu „známi pozorovatelia a ich rodinní príslušníci“. V takejto atmosfére  pracovala aj komisia v ZŠ J. A. Komenského v našom volebnom obvode do neskorých ranných hodín. Z pohľadu účasti na voľbách treba pochváliť občanov spod Lachovca, keď z 1.045 zaregistrovaných voličov k urnám prišlo voliť 659, čo je vysoko nadpriemerná 63,06% účasť (mesto ako celok 53,9%). Poradie vo voľbe primátora je podľa štatistických zákonitostí v poradí prakticky totožné s celomestským, keď najviac hlasov 215 získala JUDr. Heneková, 104 hlasov PaedDr. Kubičár, 100 hlasov p.Hvizdák, 84 JUDr. Crkoň, 74 Mgr. Michalec atď. Silný mandát dostali novozvolení poslanci Ing. Melišík a Ing. Lako vo forme 42% z celkom 1.080 odovzdaných platných hlasov pre ôsmich kandidujúcich poslancov. Voličom sme poďakovali za účasť a hlasy v minulých PN, ale nezabúdame ani na členov okrskovej volebnej komisie č.1. a chceme sa aj im verejne poďakovať za ich občiansku statočnosť, zodpovedný a profesionálny výkon.

Spomienky na november 1989

Pred 29 rokmi občania vtedy ešte Československa opäť zdvihli hlavy (aj päste s kľúčami) a vyšli do ulíc s odhodlaním postaviť sa a bojovať proti totalitnému režimu. Najskôr v Bratislave a Prahe, čo spustilo lavínu, ktorú už nebolo možné zastaviť. V rýchlom slede po vzniku Občianskeho fóra vzniklo na Slovensku hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN), ktoré sa postavili do čela odporu. Ani Púchov nestál bokom. Už 24.11. bolo prvé zhromaždenie občanov na námestí Slobody a potom ďalšie 25., 26., 27. (generálny štrajk) a 29.11. Isto si položíte otázku prečo to spomínam v tejto rubrike, nuž preto, lebo aj v časti Pod Lachovcom sme mali aktívny uličný výbor OF a neskôr VPN v zložení Ing. J. Martiš (člen mestského výboru VPN), K. Crkoň, E. Bizoňová, Ing. J. Dekan, Ing. P. Melišík, Ing P. Kovaľ a podieľali sme sa na zásadných štrukturálnych zmenách v meste aj okrese. Dnes si už len málo ľudí spomenie na ich dobrovoľnú mravčiu prácu a ich podiel na zmenách „zdola“, ktoré dnes považujeme za samozrejmosť. Všetci menovaní však v čase  skromne „splynuli“ s davom a tak aj medzi nami stále žijú v našej mestskej časti.

Ing. Pavel Melišík, poslanec MsZ