Aktuálne spod Lachovca: Nové svietidlá

92

Pozorní čitatelia už v PN zaregistrovali, že po úspešnom získaní mestského verejného osvetlenia od fy Finmos späť do majetku mesta, začali pracovníci PTSM intenzívne pracovať na zásadnej modernizácii – výmene svietidiel za úsporné LED svietidlá. To je prvý a zároveň kľúčový krok k využitiu smart technológií v budúcnosti (zmena intenzity osvetlenia, blokové, či individuálne ovládanie a.i.). Ako to už je u nás zvykom, túto zásadnú modernizáciu neiniciovala Investičná, ale Ekonomická komisia a jej predseda.

V siedmom týždni aj v našej mestskej časti Pod Lachovcom na hlavnej kolektorovej Ulici J. Kráľa ste mohli zaregistrovať čiastočné dopravné obmedzenia vyvolané spomínanými prácami, keď pracovníc PTSM vymenili 15 svietidiel z celkového počtu 25. V 8.týždni ak to poveternostné podmienky dovolia budú vo výmene pokračovať, resp. výmenu aj dokončia. V týchto dňoch už po zotmení svietime intenzívnejšie a pri enormných rastoch cien energií hlavne za nižšie náklady… a modernizácia osvetlenia bude pokračovať postupne vo všetkých mestských častiach.

PTSM má v správe celkom 1860 „svetelných bodov“ mestského verejného osvetlenia a s novou výstavbou domov a bytov, novými ulicami pribúdajú ďalšie.

Pavel Melišík, poslanec MsZ