Angela Lazorová: Chcem sa angažovať najmä v oblasti vzdelávania a športu

328

Mgr. Angela Lazorová, 43 ročná špecialistka ľudských zdrojov, v posledných voľbách do mestského zastupiteľstva kandidovala ako nezávislá kandidátka. Požiadali sme ju, aby nám niečo prezradila zo svojho súkromného života (napr. vzdelanie, rodinné pomery, minulé pracovné zaradenie a pod.):

Vyštudovala som študijný odbor manažment ľudských zdrojov na Prešovskej univerzite. Som zamestnaná v spoločnosti Slovenská pošta, a. s., kde pracujem na pozícii špecialista na odbore vzdelávania a rozvoja. Podieľam sa na tvorbe metodiky v oblasti vzdelávania zamestnancov, participujem na tvorbe plánu vzdelávania a organizačne zabezpečujem vzdelávanie v oblasti osobnostného rozvoja našich zamestnancov v Školiacom stredisku Belušské Slatiny. Taktiež realizujem činnosti súvisiace so zabezpečením praktického vyučovania žiakov stredných odborných škôl a študentov Žilinskej univerzity. Spolu s manželom vychovávame dve dcéry. Mojou záľubou je šport a cestovanie. Rada spoznávam niečo nové a som typ človeka, ktorý sa chce rozvíjať, osobnostne rásť a hľadá možnosti sebarealizácie.

Ku ktorej oblasti komunálnej politiky máte najbližšie? V ktorej komisii by ste si priali pracovať?

Vzhľadom na danú problematiku a agendu mi je blízka oblasť vzdelávania, takže určite komisia vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia. Súčinnosť si viem predstaviť aj v komisii grantových a dotačných projektov. Je dôležité využiť maximálne možnosti, ktoré sa nám cez Štrukturálne fondy EU naskytujú. Nakoľko som vyrastala v športovej rodine a detstvo strávila na tenisových kurtoch, nedá mi neopomenúť aj komisiu športu.

Čo považujete za hlavné body vášho programu na najbližšie štyri roky?

Mojim zámerom je aktívna spolupráca a komunikácia s predsedami, resp. správcami bytoviek situovaných vo volebnom obvode č. 5. Považujem ich za kľúčových, pretože sú „hovorcami“ občanov bytovky. Kooperácia s poslancom volebného obvodu č. 5, stretnutia s občanmi za účelom získania konštruktívnych nápadov a následnom hľadaní možností ich riešenia, resp. presadenia v rámci jednotlivých komisií. Som rada, že niektoré investičné akcie sa podarilo schváliť a momentálne sú vo fáze realizácie. Za čo úprimne ĎAKUJEM poslancom volebného obvodu č. 5. Samozrejme, je tam stále čo zlepšovať a v tejto oblasti chcem byť nápomocná. Za zmienku stojí aj podpora detí a mládeže v oblasti športu, vzdelávania, kultúry a starostlivosť o seniorov. Som skôr pragmatický typ človeka, ktorý vníma veci reálne a snaží sa ich riešiť.

Prichádzate do poslaneckého zboru s nejakými konkrétnymi návrhmi na riešenie aktuálnych problémov?

Som nováčikom v poslaneckom zbore a preto iste pochopíte, že potrebujem čas na adaptáciu a zorientovanie sa v problematike mesta.

Ktorý problém nášho mesta považujete za najdôležitejší?

Každý z nás má iný pohľad na mieru dôležitosti problému, ale verím tomu, že vzájomnou súčinnosťou poslancov nájdeme konsenzus v jeho riešení.

Máte blízko k niektorým zvoleným poslancom? Plánujete sa podieľať na organizovanej spolupráci v rámci poslaneckého klubu?

Kandidovala som ako nezávislá kandidátka, preto sa neplánujem momentálne angažovať v poslaneckom klube. To však nevylučuje vzájomnú spoluprácu a komunikáciu s ostatnými poslancami mestského zastupiteľstva, na ktorú sa úprimne teším. Cením si ich praktické skúsenosti a verím, že každý z nás bude prínosom pre mesto Púchov. Predovšetkým som tu pre občanov volebného obvodu č. 5, ktorí ma volili a za to im srdečne ĎAKUJEM.

Dovoľte mi popriať všetkým príjemné, pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu rodiny a všetko dobré v Novom roku 2019.

Otázky kládol S. Flimmel.