Bojové športy sa v Meste Púchov tešia popularite

607
smart

„Nepočítam brušáky. Počítať začínam až v momente, keď to poriadne bolí.“ — Muhammad Ali (boxer, štvornásobný majster sveta v ťažkej váhe a víťaz zlatej medaily na olympijských hrách v roku 1960)

V piatok 25.11.2022, teda s viac ako mesačným odstupom od prvého tréningu zrealizovaného pri príležitosti otvárania nového box workoutového ihriska v areáli ihriska ZŠ J. A. Komenského v Púchove, sa pod taktovkou Klubu thai boxu a kick-boxu Púchov uskutočnila druhá fáza projektu pod názvom Bojovými športami a pohybom pre zdravie.

Zámerom uvedeného podujatia, financovaného z väčšej časti prostredníctvom tzv. participatívneho – komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo opätovne zorganizovať spoločný tréning a výcvik bojových športov poskytnutý širokej verejnosti zdarma- bezodplatne. S prihliadnutím na nepredvídateľnosť jesenného počasia sa druhý spoločný tréning uskutočnil v spolupráci s novootvoreným športovým klubom Fight Club Púchov – v tréningových priestoroch, ktoré sa nachádzajú na Ul. Hollého 1925/18 v Púchove. Na podujatí sa zúčastnilo približne 30 ľudí rôzneho veku, vrátané 2 malých detí, pričom do samotného tréningového procesu dostali možnosť sa zapojiť aj prítomní rodičia.

Klub thai boxu a kick-boxu Púchov