Bola to správa, ktorú by nikto z nás nebol čakal

1116

Týmito slovami som začínala smútočnú reč pri rozlúčke s primátorom mesta Ing. Jánom Štrbáňom, ktorý vo veku 54 rokov zomrel v nedeľu ráno 10. júna 2001 na dovolenke v Tunisku.

Je to už 20 rokov, čo opustil rodinu a primátorskú stoličku. Funkciu primátora vykonával od volieb v novembri 1994 ako uvoľnený pre výkon verejnej funkcie z Matadoru, a.s. Púchov už druhé volebné obdobie. Mali sme ho radi a vážili si ho ako čestného, obetavého človeka, ktorý svoje dlhoročné pracovné pôsobenie – prevažne v manažérskych pozíciách – s dobrým prehľadom o riadení investičnej výstavby, zužitkovával aj vo funkcii primátora mesta.

Bol zásadový, vedel koncepčne pracovať a mal veľké odborné vedomosti, ktoré uplatňoval v našom meste. Bol dobrý organizátor. Tieto schopnosti dokázal prejaviť tak, že si ho vážili poslanci, spolupracovníci, jeho voliči i všetci občania, lebo i pre nich bol primátorom. Bol to činorodý, otvorený muž, ktorý mal rád diskusiu so zamestnancami, občanmi, s priateľmi. Mal rád spoločnosť, kultúru, folklór, spieval v speváckom zbore v rodnej obci Záriečie a bol tiež zanietený pre šport.

Celým svojim bytím rozdával okolo seba múdrosť, pravdu, krásu a porozumenie. V každom z nás, s ktorými žil a pracoval, je kúsok jeho života, veľa jeho hlboko ľudských vlastností, s úprimným vzťahom k poslancom, zamestnancom mesta a jeho organizácií, k občanom.

Dnes pri 20. výročí úmrtia spomíname na jeho optimistický, láskavý úsmev, ktorým dodával silu a odvahu svojmu okoliu. Pre mnohých bol vzorom duchovne bohatého človeka. Vedel si získať ľudí a pomáhať im v ťažkých chvíľach. Jeho život sa skončil v plnom pracovnom nasadení. V zrelosti ducha a srdca. Česť jeho pamiatke.

Irena Kováčiková, poslankyňa MsZ