Čerstvé hlavičky na púchovských školách

26

Čerstvé ovocie a zelenina zohrávajú významnú rolu v jedálničku každého človeka a majú veľký vplyv na vývoj detského organizmu. Zabezpečiť ich pravidelný prísun však nemusí byť pre každého rodiča jednoduché. Kaufland sa preto pomôcť a v roku 2018 spustil prvý ročník projektu Čerstvé hlavičky, vďaka ktorému môžu základné školy na Slovensku získať týždenný prísun kvalitného a čerstvého ovocia alebo zeleniny. A tento rok spúšťa už jeho tretí ročník. Do projektu sa tento rok prihlásilo až 258 základných škôl, ktoré zabojujú o zdravý balíček pre každého žiaka na celý školský rok 2021/2022. O tom, ktoré školy získajú ovocie a zeleninu rozhodujú ľudia hlasovaním. Hlasujte za vašu školu v termíne od 13. 5. do 23. 6. 2021 na webovej stránke www.cerstvehlavicky.sk. Každý deň môžete vybranej škole odovzdať jeden hlas.

Z Púchova sa projektu zúčastňujú školy:

1. Základná škola s MŠ Slovanská
2. Základná škola J. A. Komenského
3. Špeciálna základná škola Spojená
4. Základná škola Gorazdova

Zdroj: cerstvehlavicky.sk