Čertovskí chatári neprehliadnite

328

Pri pohľade na tieto dve fotografie integrovaného zberného miesta (IZM) odpadu v časti Lamže po jeho ročnom, relatívne prijateľnom fungovaní, by sme mohli vyhlásiť súťaž „nájdite rozdiely“… Bohužiaľ toto je však realita. Po viacnásobnom opakovaní neporiadku v okolí skládky, tak ako bolo dohodnuté pri jej zriadení, obec kontajnery na komunálny odpad z tohto IZM stiahla. Je to vďaka niektorým naším „tiež chatárom“ (nazval by som ich aj rýdzo slovensky presne tak ako si to zaslúžia, ale to nie je vo verejných médiách publikovateľné), ktorí si nedokážu vážiť to, čo sa pre zlepšenie podmienok a infraštruktúry na Čertove postupne snažíme v spolupráci s obcou robiť.

Som v kontakte so starostom obce a hľadáme riešenie s pridaním ďalšieho kontajnera a síce nelogickým, ale v tejto situácii asi nutným pridaním kamery (pre tých rozumovo a inteligenciou menej obdarených „tiež chatárov“ kamerový systém bude drahší ako všetky kontajnery dohromady !!!).

Verím, že väčšina z nás chatárov a aj trvalých obyvateľov rešpektuje a prijala za svoje pravidlá dohodnuté pri zriadení IZM. Je na nás ako sa k tomu postavíme, či budeme ľahostajní a radšej otočíme hlavu, ak budeme vidieť páchateľov priamo pri čine, alebo ich upozorníme, alebo zverejníme ich identitu. Zatiaľ sa našli len dvaja odvážni, ktorí pomenovali autora, ktorý „upravil skládku“ do stavu tak ako vidíte na prvej fotografii… a to je bohužiaľ žalostne málo.

Ing.Pavel Melišík, predseda chatárskeho výboru, poslanec MsZ