Cestu pri divadle čaká počas prázdnin rekonštrukcia

73

Opakovane sa uvoľňujúce dlažobné kocky na tomto cestnom retardéri nahradí súvislý asfaltový povrch. Predpokladaný termín spustenia prác je začiatkom letných školských prázdnin, kedy je znížená premávka autobusových spojov touto frekventovanou ulicou.

Tento krátky úsek cestnej komunikácie pri divadle, ktorý pozná v Púchove zrejme každý vodič alebo chodec, prešiel v minulosti opakovanými opravami. Avšak bezúspešne. Dlažobné kocky si pod kolesami autobusov robili, čo chceli a cesta vyzerala už po pár týždňoch ako pred opravou. Už počas blížiacich sa letných prázdnin čaká túto cestu ďalšia rekonštrukcia, v rámci ktorej pôvodnú dlažbu nahradí liaty asfalt. Architektka Daniela Šicová z oddelenia výstavby a investícií Mestského úradu Púchov vysvetľuje: „Realizácia tejto časti cestného telesa prebehla v rámci projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Hoenningovho námestia“. Celková hodnota projektu v zmluve o nenávratný finančný príspevok (NFP) bola schválená vo výške 1.544.283,85 eur. Verejným obstarávaním sa hodnota projektu znížila na 764.969,65 eur. Mesto Púchov sa na tomto projekte podieľalo celkovou sumou hradenou z mestského rozpočtu vo výške 37.664 eur, čo prestavuje päťpercentnú spoluúčasť. Komplexná kolaudácia stavby sa uskutočnila v júli 2013 a monitorovanie projektu podľa zmluvy o NFP muselo prebiehať od záverečnej monitorovacej správy, od kedy plynula ešte následná päťročná lehota udržateľnosti projektu do 31. januára 2019. V rámci nej nebolo možné zásadne meniť realizovaný rozsah preplatený v rámci získaných fondov.“

Preverovaním rozsahu poškodenia dlažby počas niekoľkých opráv (či už v rámci záručnej lehoty alebo prostredníctvom Podniku technických služieb mesta Púchov) sa zistilo, že táto je uvoľnená v určitých úsekoch, čo je pravdepodobne zapríčinené uložením dlažby v riadkoch i kladením dorezkov. Posun dlažby zasa vytvára podmienky na vymieľanie výplne medzier medzi dlažobnými kockami. Zjednodušene povedané a s čím sa zhodujú aj diskutujúci na facebookovej stránke mesta Púchov, takýto typ dlažby s uložením v riadkoch bez riadneho ukotvenia nie je vhodnou alternatívou povrchu vyťaženej cesty, kde pravidelne premávajú aj autobusy. „Oprava cesty pri divadle bola mojou prioritou hneď v prvom roku vo funkcii i osobným záväzkom voči občanom Púchova. Preto, akonáhle skončila päťročná lehota, počas ktorej (ak sme nechceli získané peniaze vracať) nebolo možné pri oprave použiť nové materiály a technológie, sme začali podnikať kroky k čo najrýchlejšiemu vyriešeniu tohto problému. Teší ma, že sa s tým stotožnili aj poslanci, ktorí projekt rekonštrukcie cesty pri divadle zaradili už do tohtoročného rozpočtu mesta“ reaguje primátorka Katarína Heneková.

Aktuálne sa uskutočňuje proces výberu dodávateľa prác. Po jeho zmluvnom a legislatívnom ukončení bude môcť mesto pristúpiť k upresneniu termínu začatia rekonštrukčných prác. Počas rekonštrukcie bude časť Štefánikovej ulice uzatvorená. O obchádzkových trasách bude mesto verejnosť včas informovať.

MsÚ Púchov, foto: S. Flimmel