Chorobnosť na respiračné ochorenia v Púchovskom okrese je najvyššia v kraji

53

Kým vo väčšine okresov Trenčianskeho samosprávneho kraja došlo v minulom týždni k miernemu zníženiu chorobnosti na akútne respiračné ochorenia, v Púchovskom okrese paradoxne chorobnosť výrazne stúpla. V dvanástom kalendárnom týždni bola v okrese Púchov chorobnosť 1.686 ochorení na 100.000 obyvateľov, v minulom týždni chorobnosť stúpla na 2.149 ochorení na 100.000 obyvateľov. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia bola minulý týždeň v Púchovskom okrese najvyššia v Trenčianskom kraji. Lekári v Trenčianskom kraji nahlásili minulý týždeň 4754 akútnych respiračných ochorení, chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o necelé dve percentá. Najnižšia chorobnosť – 1.190 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v okrese Považská Bystrica. Z celkového počtu ochorení bolo 464 ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť klesla len minimálne – o 1,8 percenta. Chrípka v Trenčianskom kraji trápila minulý týždeň najmä deti od šesť do 14 rokov. Pre chrípku nemuseli prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v okrese.

Foto: pixabay.com.