Čo je nové v ZŠ s MŠ sv. Margity?

37

Európsky deň jazykov v ZŠ s MŠ sv. Margity urobil poslednú bodku za letom

Chorvátsko, Bulharsko, Španielsko, Taliansko či Grécko – dovolenkové destinácie, kam si chodí každoročne oddýchnuť množstvo Slovákov, sa tento rok stali hlavnou témou Európskeho dňa jazykov. Uskutočnil sa vo štvrtok 30. septembra a zapojili sa doň žiaci druhého ale i prvého stupňa. Cieľom nášho projektového vyučovania bolo, aby žiaci jednotlivých ročníkov spoločne vytvorili reklamnú brožúru a video, ktoré predstavia ich vybranú krajinu v tom najlepšom svetle. Fantázii a tvorivosti sa medze nekládli, a tak vznikli pôsobivé písomné i audiovizuálne diela. Popri vedomostiach a kreativite si žiaci precvičovali aj potrebné životné zručnosti – napríklad zodpovednosť, trpezlivosť, tímovú prácu, vyskúšali si aké dôležité je akceptovať názory iného človeka a primerane presadiť aj svoj vlastný nápad. Jednotlivé práce mali možnosť pozrieť si všetci žiaci školy a svojím hlasom rozhodnúť o víťaznom projekte. V kategórii reklamnej brožúrky získali prvé miesto žiaci 8.A, ktorí prezentovali Chorvátsko, druhé miesto v počte hlasov patrilo 6.A a ich brožúrke o Španielsku, a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 9.A s brožúrkou o Grécku. Grécko si zároveň získalo najväčšiu priazeň divákov v kategórii videí. Žiaci všetkých ročníkov druhého stupňa sa usilovne zapojili do spoločných aktivít, s pomocou vyučujúcich vytvorili fantastickú pracovnú aj tvorivú atmosféru a prispeli k uskutočneniu ďalšieho úspešného ročníka nášho celoškolského podujatia.

V ZŠ s MŠ sv. Margity to žilo lekárskym svetom

Tento týždeň (4. a 5. októbra 2021) sa niesol v duchu medicíny a lekárskeho povolania. Púchovská lekárka Monika Bersihand si pre žiakov Základnej školy s materskou školou sv. Margity v Púchove pripravila motivačné prezentácie. Prezentácia bola podaná v každej triede zvlášť, aby sa dosiahol čo najosobnejší prístup k deťom, a aby mali dostatočne veľa príležitostí na otázky. Pani doktorka dokonca neobišla ani triedy v materskej škole. Prezentácia bola robená praktickou formou. Pani doktorka sa hneď od začiatku venovala tomu, čo deti najviac zaujímalo – chytiť si do ruky nejakú lekársku pomôcku. Často sa museli aktívne zamýšľať, na čo daný nástroj lekári používajú. Otázky boli štylizované tak, aby si žiaci dokázali predstaviť, že sú doktormi, a z dizajnu nástroja museli logicky usúdiť, na čo pravdepodobne môže slúžiť. Najväčší záujem bol zrejme o kladivko na koleno. To si mohli žiaci chytiť do ruky a naučiť sa ako sa správne drží, pod akým uhlom sa používa, ako ďaleko stáť od pacienta, kde presne má kladivko dopadnúť na koleno pacienta a aký výsledok majú čakať od zdravého dobrovoľníka alebo chorého pacienta. Bolo že to radosti, keď sa každému žiakovi podarilo dosiahnuť dobrý kolenný reflex! Žiaci si mohli vyskúšať ako si správne nasadiť fonendoskop, ako fonendoskop funguje najlepšie a na ktoré štyri miesta ho priložiť, aby počuli zvuky srdca. Niektoré deti dokonca vedeli správne logicky usúdiť, že fonendoskop sa dá využiť aj pri vyšetrení krku. Podobne prešiel rukami žiakov tlakomer, trubica na meranie sily dýchania, ihly od tej najdrobnejšej až po tú najdlhšiu – 9 centimetrovú, kyslíkové masky, baterka na vyšetrenie reflexu šošovky, hadička do žalúdka a mnoho ďalších nástrojov. Milým bodom bolo, keď sa niektorý zo žiakov obliekol do kompletného chirurgického oblečenia a pomáhal v simulovanej operácii, vrátane zašívania kože. Tu si neraz pani doktorka Bersihand namiesto kože zvolila zašívanie toho, čo bolo po ruke – napríklad mäkkej časti peračníka. Vo vyšších ročníkoch bol celý rozhovor so žiakmi vedený v angličtine, aby sa do tohto už aj tak mimoriadne zaujímavého školenia vniesla ďalšia edukačná dimenzia. Keď pani doktorka odchádzala, žiaci vrelo ďakovali, prosili o ďalšiu prezentáciu v budúcnosti a pri otázke koľkí z nich sú teraz motivovaní stať sa lekármi, sa zdvihli viaceré ruky.

Katarína Huťová, ZŠ s MŠ sv. Margity