Čo urobí zdražovanie elektrickej energie s mestským rozpočtom?

245

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) od 1. januára 2020 upravuje ceny elektriny a plynu. Úrad oznámil, že cena plynu sa na Slovensku v roku 2020 zvýši zhruba o 3,95%. Čo sa týka elektriny, ÚRSO vychádzal z ceny silovej elektriny na burze v Prahe, tá za rok vzrástla až o 28 %. Na Slovensku treba z toho dôvodu od roku 2020 počítať so zdražením elektriny o priemere 7,63%.

Vzhľadom na tieto správy, ktoré včera prezentovali celoslovenské médiá, je namieste otázka ako zdražovanie zasiahne naše mestské zariadenia vrátane základných a materských škôl? Či vyrovnaný rozpočet, ktorý sa včera prijal, nie je už dnes mínusový? Vďaka usilovnej práci dozornej rady MSBP, konateľovi Tiborovi Luhovému, prokuristovi Gabrielovi Repatému a pracovníčke MSÚ pani Ivane Mikušcovej sa podarilo kúpiť elektrinu pre budúci rok prakticky pre všetky objekty mesta a mestské spoločnosti lacnejšie ako to bolo v predchádzajúcom roku! Boli to hodiny práce, podarilo sa skumulovať všetky odberné miesta do jednej združenej dodávky a takto skumulované odbery sa vysúťažili v rámci EKS. Víťazom súťaže je SPP.

Rok 2019 – 1.440,63 MWh za 203.533 eur bez DPH
Rok 2020 – 1.445,64 MWh za 203.500 eur bez DPH

Takže, čo urobí zdražovanie elektrickej energie s mestským rozpočtom? Vďaka našim šikovným manažérom a pracovníkom MSÚ našťastie nič!

Daniel Lako, predseda EK