COVID-19: Aktuálne informácie o situácii na Slovensku a v Púchove

459

Piate stretnutie mestského krízového štábu

V piatok, 17. 4. 2020, v dopoludňajších hodinách prebehlo už piate stretnutie mestského krízového štábu v Púchove. Konatelia mestských spoločností, s vedúcimi jednotlivých oddelení a vedením mesta, odhlasovali mierne uvoľnenie podmienok na MsÚ a tak bude od pondelka, 20. 4. 2020, otvorená pre verejnosť matrika, pokladňa i podateľňa, za dodržiavania prísnych hygienických opatrení. Pomoc Mesta Púchov sa okrem iného rozšíri o prípravu a rozvoz stravy a pre najohrozenejšiu skupinu – seniorov, bude distribuovaný tekutý dezinfekčný prostriedok.

Na úvod oboznámil konateľ Podniku technických služieb, Ing. Miloš Svoboda, o začatí dezinfekcie autobusových zastávok, lavičiek a smetných nádob v celom meste a od štvrtku, 16. 4. 2020, najnovšie aj mobilného odberového miesta pri NsP Zdravie, kde sa občania môžu podľa objednávky nechať testovať na nový koronavírus. Následne predostrela primátorka mesta, Katarína Heneková, návrh týkajúci sa otvorenia mestského úradu pre verejnosť, členom mestského krízového štábu, ktorí ho odsúhlasili. S platnosťou od pondelka, 20. 4. 2020, budú pre občanov mesta otvorené matrika, pokladňa a podateľňa, a to v nasledovnom režime – pondelok, utorok a piatok v čase 8:00 – 11:00 hod., a v stredu v čase 13:00 – 16:00 hod.

Uvažuje sa taktiež o otvorení Púchovského informačného centra. Občania budú môcť chodiť na mestský úrad po jednom tak, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu ľudí, a čakať sa bude v dvojmetrových odstupoch. Pre občanov i zamestnancov MsÚ sú zabezpečené dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky, medzi ktoré patria i novoinštalované ochranné plexisklá. Od mesiaca máj budú na mestskej polícii, v Púchovskom informačnom centre i v pokladni MsÚ zriadené platobné terminály, čo opäť zabezpečí väčšiu ochranu pred šírením rôznych baktérií. Zároveň náčelník mestskej polície Ing. Mário Martinko informoval o nutnosti posilnenia hliadok, vzhľadom na to, že občania čoraz častejšie v posledných dňoch ignorujú povinnosť nosiť ochranné rúška či zákaz zhromažďovania sa na verejných priestranstvách.

Od pondelka, 20. 4. 2020, okrem stávajúcej pomoci mesta Púchov, začne fungovať prevádzka jedálne MŠ Lienka, kde je do dnešného dňa objednaných 90 občanov k odberu obedov, ktoré si buď môžu vyzdvihnúť osobne, alebo im budú privezené až domov. Kapacita jedálne je pre 100 občanov, záujemcovia sa budú môcť nahlasovať ešte v priebehu budúceho týždňa, priamo u vedúcej jedálne MŠ Lienka, na telefónnom čísle 0908 451 519. Výdaj obedov bude prebiehať počas pracovných dní, vždy od 10:00 hod.

Mesto Púchov dostalo darom dezinfekciu od súkromnej podnikateľky, ktorej touto cestou ďakujeme a ktorá bude v nasledujúcom týždni distribuovaná do seniorských organizácií, patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Avšak, v tejto pomoci sa angažuje i poslanec Ing. Lukáš Ranik, ktorý zabezpečil prostredníctvom projektu spoločnosti Slovnaft, a. s. 300 litrov tekutej dezinfekcie, ktorá bude taktiež distribuovaná pre najohrozenejšiu skupinu spoluobčanov – seniorov v meste Púchov a jeho mestských častiach. Garanciou tohto projektu je, že po minutí prvej dodávky dezinfekcie môže mesto požiadať o ďalšiu a zabezpečiť tým ďalších občanov.

Vedenie mesta sa poďakovalo všetkým členom mestského krízového štábu, ktorí prispeli finančnou čiastkou na transparentný účet mesta „Púchov spolu proti koronavírusu“ – a ďakuje všetkým ostatným, občanom i zamestnancom mestských spoločností, ktorí prispeli. Aktuálne sa jedná o sumu 3.889,11 Eur od 60 darcov, vrátane primátorky mesta, ktorá bude počas tejto krízy odvádzať časť svojej mzdy na transparentný účet. Prvá finančná transakcia bude na nákup fľaštičiek pre distribúciu tekutej dezinfekcie. Pritom informovala primátorka mesta iniciatíve poslankýň Ing. Ľubice Kuchařovej a Mgr. Angely Lazorovej, ktoré si taktiež v rámci pomoci mesta Púchov, pripravili pre prvých 50 testovaných v Púchove hygienické balíčky. Venovali ich aj pre zamestnancov NsP Zdravie, ktorí testujú na COVID-19 či tých, ktorí prichádzajú každodenne do styku s veľkým množstvom občanov. Navyše, niektorí poslanci MsZ sa zapojili do roznášania rúšok pre seniorov nielen vo svojich volebných obvodoch, ale i v obvodoch svojich starších kolegov, ktorí patria do ohrozenej skupiny seniorov – a týmto im patrí poďakovanie za ochotu a vynaložený čas.

Koncom mesiaca apríl prebehne, aj na základe uznesení Vlády SR, stretnutie s riaditeľkami mestských MŠ, ZŠ, CVČ a riaditeľom ZUŠ Púchov. O všetkých ďalších informáciách bude vedenie mesta vopred informovať na webovom sídle mesta i na sociálnej sieti.

Úrad verejného zdravotníctva v sobotu ohlásil nový prípad z Púchova

Na Slovensku bolo dňa 17.4.2020 otestovaných 3.144 osôb, z toho 40 testov bolo pozitívnych a 3.104 negatívnych. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) tak máme na Slovensku celkovo 1.089 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19. Celkový počet testov s negatívnym výsledkom je 39.864. Ochorenie prekonalo a uzdravilo sa 213 ľudí. Z 213 vyliečených bolo 52 hospitalizovaných v nemocniciach a 161 sa vyliečilo v domácej izolácii. Údaje o vyliečených hlásia regionálne úrady verejného zdravotníctva Úradu verejného zdravotníctva SR.

Žiaľ, pribudli aj dve úmrtia pacientov, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19. Nemocnica Poprad včera nahlásila úmrtie u klientky Centra sociálnych služieb v Batizovciach, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. V nemocnici na oddelení so špeciálnym režimom pre podozrivých z ochorenia Covid-19 bola hospitalizovaná štyri dni. Dňa 18.4. ráno v Univerzitnej nemocnici Bratislava zomrela ďalšia klientka z DSS Pezinok. Celkovo tak na Slovensku máme 11 úmrtí pacientov pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Podľa štatistík NCZI je na JIS desať pacientov, dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii.

Za včerajší deň z testovaných 3.144 ľudí bola potvrdená aj jedna pozitívna vzorka muža z Púchova. Podľa dostupných informácií z RÚVZ v Považskej Bystrici bol tento občan Púchova na základe pozitívnej cestovateľskej anamnézy v povinnej domácej karanténe, po ktorej skončení sa nechal otestovať na koronavírus a po prevedení testu mal pozitívny výsledok. V súčasnosti i naďalej ostáva v liečbe v povinnej domácej karanténe, po ktorej opätovne prejde testovaním na koronavírus.

Zdroj: MsÚ Púchov, MZ SR, ÚVZ SR