Deň matiek v Divadle Púchov

86

V utorok 7. mája 2024 oslavovala DEŇ MATIEK v Divadle Púchov Jednota dôchodcov Púchov. Predsedníčka základnej organizácie A. Gajdošíková privítala 95 prítomných členov, hostí a primátorku mesta K. Henekovú. Primátorka popriala všetkým mamám veľa zdravia, šťastia a optimizmu. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom, dala nám nezištnú lásku a starostlivosť od malého nemluvňaťa a až po celý život. Členka ZO Eva Huťťová zarecitovala prítomným báseň venovanú matkám z vlastnej tvorby. Potom až do večera nasledovala tanečná zábava pri DJ hudbe, skvelá atmosféra, priateľské debaty a nechýbalo chutné občerstvenie.

Peter Farkaš
Foto: Slavomír Flimmel