Deň študentstva s Mládežníckym parlamentom mesta Púchov

76

Pri príležitosti Dňa študentstva sa členovia MPMP zapojili do viacerých aktivít. Dňa 16. 11. 2022 sme v spolupráci s Mestskou knižnicou Vladimíra Roya debatovali na tému – prečo je dôležité vzdelanie. Pozvanie do diskusie prijala pedagogička z Gymnázia Púchov RNDr. Dagmar Balalová, ktorej veľmi pekne touto cestou ďakujeme za inšpiratívny rozhovor, ako i Aďke Hazuchovej z knižnice, ktorá diskusiu moderovala a iniciovala.

Dňa 17. 11. 2022 sa naši členovia zúčastnili workshopu na tému – Ako cvičiť pre zdravie, ktorý pozostával z teoretickej, ale i praktickej časti. Dozvedeli sme sa cenné informácie o funkčnom cvičení, na čo treba dbať a odskúšali sme si ako správne vykonať techniky cvikov. Veľmi pekne chceme poďakovať skvelému trénerovi Miňovi Mičudovi. Workshop bol pre nás darčekom od CVČ Včielka a Mesta Púchov.

18. 11. 2022 sa konalo oceňovanie pri príležitosti Dňa študentstva v Župnom dom, kde za náš MPMP boli ocenení – predseda parlamentu Jakub Naňák a členovia Michaela Kršková, Leisha Taurani a Kristína Zvaková. Oceneným srdečne gratulujeme.

Alena Strýčková, koordinátorka práce s mládežou mesta Púchov