Deň Zeme – Kreslenie na chodníky 2022

50

Apríl so sebou prináša i Deň Zeme, ktorý upozorňuje na ekologické problémy v súčasnosti. Vznikol ako reakcia na veľké znečistenie životného prostredia už v roku 1970. V tento týždeň Dňa Zeme je najdôležitejšie pripomenúť nielen deťom ale aj dospelým ako každý z nás môže prispieť k ochrane prírody.

V našom skautskom zbore je láska k prírode neoddeliteľnou súčasťou a preto učíme naše deti ako veľmi sme závislí na jej daroch, že zdroje nie sú nevyčerpateľné a tiež potrebu uchovať čistú prírodu aj pre ďalšie generácie ľudí a tvorov žijúcich na Zemi.

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme si pre vás 6. zbor skautov a skautiek Púchov pripravil tradičnú akciu Kreslenie na chodníky. Podujatie sa bude konať dňa 21.4.2022 pričom registrácia účastníkov bude od 15:30 hod do 16:00 hod. Tradične budú deti súperiť o najkrajšiu a najoriginálnejšiu maľbu v troch vekových kategóriách. Deti budú mať na mieste pripravené kriedy a počas jednej hodiny budú kresliť chodníkové maľby s ekologickou tematikou. Každá téma, na ktorú budú deti kresliť má podnietiť pozornosť detí na našu planétu, prírodu, životné prostredie a dôležitosť jej ochrany. Nakoniec v každej vekovej skupine vyberie komisia tie najkreatívnejšie výtvory a výhercov potešíme malým darčekom.

Túto akciu skauti organizujú v spolupráci s Divadlom Púchov a prináša veľkú radosť nám i vám. Veríme, že sa 5. ročník tejto súťaže bude konať za skvelého počasia a veľkej účasti malých umelcov, ktorí skrášlia chodníky pred divadlom.

Srdečne pozývame všetky deti, ktoré radi kreslia a súťažia aby spolu s nám oslávili Deň Zeme. Vaši skauti.

6. zbor skautov a skautiek Púchov