Deň Zeme

49

Dňa 9.5.2019 sa na našej škole uskutočnila akcia s názvom Deň Zeme. Naši študenti si pripravili pre návštevníkov rôzne prednášky, prezentácie, ochutnávky a iné aktivity. Témy prednášok boli: Spoznávame liečivé bylinky pomocou zmyslov, Národné parky Slovenska, Prezúvanie vs. neprezúvanie, Fotosyntéza v laboratóriu, Odlesňovanie a jeho dôsledky, výroba mydiel. Navštívilo nás 180 žiakov z púchovských základných škôl so svojimi p. učiteľkami a mohli napr. ochutnať bylinkové nápoje, bylinkové koláče a nátierky, pozorovať pohybujúce sa chloroplasty, dúhu z paradajkovej šťavy, naučili sa, ako sa vyrábajú prírodné bylinkové mydlá a mnoho iného. Chcem sa poďakovať p. prof. Balalovej za prípravu prednášok, experimentov, prípravu občerstvenia a výbornú organizáciu a p. prof. Drobnej za zrealizovanie ukážky výroby mydiel. Taktiež sa chcem poďakovať žiakom triedy tercia, kvinta, sexta, septima a II.A za pomoc pri sprevádzaní, a samozrejme prednášajúcim patrí tiež veľká vďaka.

Boris Janík, predseda Ekohliadky, kvarta, Gymnázium Púchov