Detský denný tábor Nosičan

394

V termíne 31.7. – 4.8.2023 sa v mestskej časti Púchova Nosice konal detský denný tábor organizovaný poslancom Romanom Špačkom. Táboru sa zúčastnilo 16 detí, ktoré boli pod vedením 5 dobrovoľníckych animátorov. Priestory boli poskytnuté zo strany domovu Sociálnych služieb Nosice a strava bola zabezpečovaná zo strany dobrovoľníkov, ale i miestneho pohostinstva v Nosiciach.

Organizátor tábora poslanec Špaček vymyslel deťom bohatý program, v rámci ktorého sa stretli s požiarnym a policajným zborom a mohli pomocou otázok lepšie porozumieť ich profesii, navštívili a dostali výklad o Nosickej priehrade, zažili turistiku na vrch Holišan, kde si vychutnali opekačku, spoznali dobrovoľnícku činnosť poľovníkov, ktorí im pripravili chutné dobroty, zábavnou formou si vytvorili dizajn vlastných tričiek a veľa času strávili spoločnou hrou na čerstvom vzduchu.

Deťom a ich rodičom sa tento program nesmierne páčil, zožal veľký úspech a deti si odniesli množstvo jedinečných zážitkov. Počas tábora boli deťom odovzdané mnohé dary – menovite od poslancov Ruda Marmana, Mirky Gabčovej, Romana Berčíka a Evy Baricovej, ale i od nestranného dobrovoľníka Juraja Kapuša. Pozitívne ohlasy tábora naznačujú, že tento ročník bol prvý, no nie posledný. Všetkým zapojeným patrí srdečná vďaka.

Veronika Mihálová