Divadlo a kino má nové webové stránky

860

Nová mestská spoločnosť Púchovská kultúra, s.r.o., ktorá od tohto roku pod vedením konateľa Ing. Miloša Svobodu zastrešuje mestskú kultúru a mestské médiá, zriadila nové webové stránky:

PK web

 

Stránka www.kultura.puchov.sk slúži občanom ako informačný portál prezentujúci kultúrne akcie – koncerty, divadelné predstavenia, výstavy a ďalšie spoločensko-kultúrne akcie, ktoré organizuje mesto vo svojom Divadle. Prostredníctvom stránky možno rezervovať, či priamo zakúpiť si vstupenky na jednotlivé kultúrne podujatia.
Okrem programu podujatí web prináša informácie o divadelných a tanečných súboroch, ktoré spolupracujú s Púchovskou kultúrou, s.r.o.
Ďalej informuje o Púchovských novinách, ktoré od marca 2017 tiež spadajú pod Púchovskú kultúru, s.r.o. Mestské noviny majú aj vlastnú stránku www.puchovskenoviny.sk a prezentujú sa aj na Facebooku – www.facebook.com/puchovskenoviny.

Kino web

 

Ďalšou novou internetovou stránkou je www.kino.puchov.sk, ktorá prináša program filmových predstavení kina so základnými informáciami o premietaných filmoch. Taktiež tu funguje nový rezervačný a predajný systém online zaobstarávania vstupeniek.