Dopraváci rokovali v Športcentre

763

Priestory Športcentra Púchov si v dňoch 28. a 29. septembra tohto roku vybrali zástupcovia dvadsiatich dvoch členov Združenia prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách Slovenskej republiky (Združenia MHD SR).

Na pracovnom stretnutí sa s patričnou dôslednosťou venovali predovšetkým prerokovávaniu problematiky nedostatku vodičov verejnej dopravy zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme v mestskej hromadnej a prímestskej doprave v električkovej, trolejbusovej a autobusovej doprave. Hľadali riešenia, aby sa mohla naplniť úloha z pravidelných rokovaní Odvetvovej tripartity Ministerstva dopravy a výstavby SR, zástupcov zamestnávateľov a zástupcov odborových zväzov zastupujúcich odborovo organizovaných zamestnancov dopravcov.

Rokovania sa zúčastnili aj riaditeľ Štátneho dopravného úradu JUDr. Bohuš Chochlík a prodekan Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej Univerzity Doc. Ing. Miloš Poliak, PhD. Vzhľadom k práceneschopnosti primátora mesta Púchov Mgr. Rastislava Heneka rokovania dopravcov sa zúčastnil viceprimátor Roman Hvizdák, ktorý v mene primátora privítal všetkých prítomných zástupcov dopravcov a tiež zástupcov obchodných organizácií kooperujúcich v segmente služieb vo verejnom záujme. Viceprimátor Roman Hvizdák sa so záujmom oboznámil s predmetom činnosti Združenia MHD SR.

Samotní Púchovčania mohli v priebehu poobedňajších hodín prvého dňa rokovania vidieť i predstavované autobusy výrobcov Scania a Karsan. Predstavený bol aj autobus obchodnej spoločnosti Feniksbus-IVECO, ktorý je Púchovčanom známy ako Púchovská včielka, pretože 3 vozy prevádzkuje púchovská mestská spoločnosť Autobusová doprava Púchov, a.s. od novembra 2016.

Samotní zástupcovia po prerokovaní prijali odporúčania týkajúce sa potrebných zmien v legislatíve, ktoré by mali pomôcť zlepšeniu súčasnej situácie na pracovnom trhu zamestnancov vo verejnej osobnej doprave. Ďalej konštatovali, že do konca roka 2020 chýba dopravcom približne 1.250 takýchto zamestnancov. A to bez zápočtu vodičov, ktorí v súčasnosti pracujú vo vekovej kategórií 55 a viac rokov a zabezpečujú naše každodenné dochádzanie do práce, školy na úrady, zdravotníckych zariadení, kultúrnych a športových zariadení.

Záverom rokovania všetci zúčastnení vyslovili maximálnu spokojnosť s poskytnutými službami zo strany zamestnancov Športcentra Púchov a konštatovali, že sa radi do Púchova opätovne vrátia.

Zdroj: Združenie MHD SR