Pokračuje asistované sčítanie v Slovenskej republike

37

V priebehu tretieho týždňa asistovaného sčítania sa počet sčítaných v Slovenskej republike zvýšil na 4 950 450 obyvateľov. Asistovane sa počas tretieho týždňa sčítalo 67 093 ľudí. Spolu sa od začiatku projektu asistovane sčítalo už 106 443 obyvateľov.

Tretí týždeň asistovaného sčítania v rámci krajov SR

Medzi krajmi v počte asistovane sčítaných výrazné rozdiely pretrvávajú. Asistované sčítanie ďalej najlepšie pokračuje práve v tých krajoch, kde sa predpokladalo jeho využitie pre digitálne vylúčené skupiny obyvateľov, najmä marginalizované rómske komunity a časť seniorov. Ide o Prešovský a Košický kraj. Asistované sčítanie sa oproti minulému týždňu uspokojivo rozbehlo aj v Banskobystrickom kraji a postupne nabieha aj v Nitrianskom kraji. V krajoch, kde sa obyvatelia sčítali viac online (Žilinský, Trenčiansky, Trnavský), sa tiež postupne začali obyvatelia sčítavať asistovane. Veľmi pomaly asistované sčítanie napreduje v Bratislavskom kraji.

Výzva obyvateľom

Štatistický úrad Slovenskej republiky naďalej vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu pri realizácii asistovaného sčítania. Obyvatelia môžu do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto vo svojej obci/meste alebo si objednať k sebe domov mobilného asistenta zavolaním na obec/mesto alebo na čísle call centra 02/20924919.

Pre koho je určené asistované sčítanie

Pre každého, kto sa nemohol sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemal prístup na internet, počítač, tablet alebo sa nevedel elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Ako sa realizuje asistované sčítanie

Samospráva na území miest a obcí zriadila kontaktné miesto alebo miesta. Tu je k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto v čase prevádzkových hodín, môže si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na obec/mesto alebo na číslo call centra 02/20 924 919. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy zrealizuje sčítanie u obyvateľa doma. Tak na kontaktnom mieste, ako aj v samotnej domácnosti platia hygienicko-epidemické opatrenia (rúška, odstupy, použitie ochranných prostriedkov).

Asistované sčítanie v Púchove

Mestský úrad Púchov zriadil k 3. 5. 2021 kontaktné miesto pre občanov mesta k asistovanému sčítaniu, ktoré potrvá od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021.

Mesto Púchov zriadilo kontaktné miesto v budove mestského úradu na prízemí, v kanceláriách č. 9 a č. 14. Tu bude k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Ak sa nemôžete dostaviť na kontaktné mieste v čase prevádzkových hodín, môžete si k sebe domov objednať mobilného asistenta a to zavolaním na číslo: 042/ 46 508 22, prípadne emailom: msu@puchov.sk.

Adresa kontaktného miesta: Štefánikova 821/21, Púchov 020 18

Telefónne číslo kontaktného miesta: +421 42 46 50 831

Kontaktná osoba mesto Púchov: Ing. Zuzana BRINDZOVÁ, PhD., vedúca oddelenia organizačného a vnútornej správy, +421 917 988 943

Zdroj: scitanie.sk, Mestský úrad Púchov