Nový farár ECAV Dušan Cina: Pobožnosť so spokojnosťou je najväčším ziskom

887

V priebehu februára 2020 došlo k naplneniu voľby zborového farára cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) Púchov a Mgr. Dušan Cina sa právoplatne stal zborovým farárom na funkčné obdobie desiatich rokov.

Do púchovskej fary sa Dušan Cina presťahoval dňa 8.2.2020. Na druhý deň sa cirkevný zbor na službách Božích rozlúčil s farárom Miroslavom Eštokom, ktorý zbor administroval od 1.7.2019 a napokon v sobotu 15. februára prebehlo oficiálne prevzatie farského úradu za účasti predsedníctva Turčianskeho seniorátu – seniora Mariána Kaňucha a dozorcu Jána Beňucha. Prevzatím úradu sa tak zavŕšil proces obsadenia kazateľskej stanice v cirkevnom zbore ECAV Púchov a v nedeľu 16.2.2020 zborový farár Dušan Cina odslúžil prvé Služby Božie na svojom novom pôsobisku.

Mgr. Dušan Cina pri príležitosti uvedenia do funkcie zborového farára púchovského cirkevného zboru poskytol Púchovským novinám krátky rozhovor:

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a bývali?

Pochádzam z východného Slovenska z regiónu Šariš, narodil som sa v metropole Šariša v Prešove, študoval som gymnázium v Prešove, ale vyrastal som v neďalekej dedinke Šarišská Poruba pod Slanskými vrchmi až do odchodu na teologické štúdium v Bratislave. V rodičovskom dome od malička som získaval a osvojoval si všetky zručnosti súvisiace s prácami okolo záhrady, poľa, domáceho hospodárstva. Každý jeden deň bol naplnený intenzívnou prácou a obohacoval človeka novými podnetmi. S láskou a vďačnosťou na ten čas spomínam.

Aké boli vaše doterajšie pracovné zaradenia?

V podstate od ordinácie(vysviacky) za evanjelického farára v r. 1989 som pôsobil 21 rokov v tejto službe na troch miestach – Sása (Hont), Kuková (Šariš), Hybe (Liptov). Na prvé miesto v Honte som bol ako začínajúci menovaný bratom biskupom Michalkom. Na ďalšie dve miesta som bol už zvolený veriacimi na základe osobného rozhodnutia. Presne tak to v podstate prebehlo aj s mojim príchodom sem do Púchova. Ale pred príchodom do Púchova za zborového farára som ešte pôsobil od r. 2010 ako riaditeľ Biskupského úradu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi v Prešove, kde som nastúpil na základe oslovenia a pozvania brata biskupa Sabola.

Mohli by ste prezradiť niečo z vášho súkromného života (rodinné pomery, prípadne záľuby, ktorým sa venujete vo voľnom čase)?

Vyše 30 rokov som ženatý a s manželkou sme vychovali troch synov. Všetci traja sú už dospelí po skončení vysokoškolských štúdii a hľadajú si  vlastné uplatnenie v živote. A naša rodinka sa rozrástla už aj o dve malé vnúčatka, čo považujeme tiež za ďalšiu Božiu milosť a vzácne obdarovanie v našom živote.

Vo voľnom čase mám slabosť pre turistiku a vychádzky do prírody. V mladšom veku som sa amatérsky venoval futbalu, volejbalu, stolnému tenisu, teraz čoraz častejšie preferujem každý druh športu po „50“- t. j. na gauči pri dobrých športových prenosoch.

 Ktoré knihy a filmy sú vaše obľúbené? Akú hudbu počúvate?

Už viac ako 30 rokov čítam s obľubou Bibliu a nie je to profesionálna deformácia, lebo stále ma baví. Samozrejme s tým súvisí aj rozličná odborná náboženská a teologická literatúra. Za veľmi cenné považujem knihy od českého katolíckeho kňaza a psychiatra Maxa Kašparu.

V otázke filmov nemám žiadny vycibrený vkus a ani na to nemám veľa času, ale páči sa mi herecké umenie Russela Crowa v kultovom filme  Gladiátor, Čistá duša, Dobrý ročník.

Z hudby rád počúvam duchovnú hudbu a k môjmu šarišskému temperamentu neodmysliteľné patrí aj folklór, takže ľudová hudba.

Aký máte vzťah k mestu Púchov?

Doposiaľ som nemal príležitosť na bližší kontakt s týmto mestom, takže môj vzťah sa ešte iba vytvára. A ten sa vytvára a upevňuje predovšetkým cez osobné kontakty s ľuďmi. Budem sa o to maximálne  snažiť, aj keď to prirodzene bude chvíľu trvať.

Predsa však tento kraj mi nie je celkom cudzí, pretože ako teológovia vysokoškoláci sme počas víkendov navštevovali evanjelické fary v Lazoch pod Makytou a v Záriečí, kde sa konali rôzne zaujímavé aktivity pre mladú generáciu napriek tlaku zo strany komunistického režimu.

S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?

Pri plánoch som celý život opatrný, neznamená to však, že aj nečinný v zmysle „ak nič nerobíš, nič nepokazíš“. Skôr sa snažím robiť veci dôsledne, pretože rovnaká príležitosť sa už nemusí naskytnúť.

A v duchovnej službe, ktorú ako farári konáme, to nie je vždy iba o merateľných výsledkoch. Povedané biblickými slovami: my sejeme, polievame, ale Boh dáva vzrast.

Ktoré aktuálne problémy považujete za prioritné?

Dnes sme zredukovali svoje ľudské potreby iba na materiálno. Boh však stvoril človeka komplexnejšie, ako korunu všetkého stvorenstva. Dnes sa nepochopiteľne celého toho bohatstva života zriekame a strašne sa tak ochudobňujeme o mnohé krásne veci.

Máte svoje obľúbené životné krédo?

„Pobožnosť so spokojnosťou je najväčším ziskom.“ Sú to slová apoštola Pavla, ktoré v posledných rokoch intenzívne prežívam.

Zhováral sa Slavomír Flimmel