Fašiangová zábava na Chmelinci

153

Masky, hudba, šišky, dobrá nálada – tak nejako to vyzeralo v Centre sociálnych služieb – Chmelinec Púchov. Na fašiangovú zábavu prijali pozvanie aj z Domova sociálnych služieb z Nosíc. Všetci si dali záležať na výrobe masiek a nesklamali ani tento rok. Kto mohol, tancoval a ostatní si vychutnávali karnevalovú atmosféru pri občerstvení a speve. Odmenou pre nás bolo, keď na záver ľudia odchádzali s úsmevom na tvári.

-mv-