Festival poézie v Púchove vzdal poctu Hviezdoslavovi

197

Predposledný júnový víkend sa v prostredí Župného domu uskutočnil tretí ročník Festivalu poézie. Dvojdňové podujatie bolo na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov tematicky iné. Nosnou myšlienkou festivalu bolo pripomenutie si 100. výročia úmrtia Pavla Országa Hviezdoslava, ktorý patrí medzi našich najznámejších básnikov. Ide o autora, ktorého pozná takmer každý, ale len málokto číta jeho bohatú tvorbu, ktorá je stále aktuálna a výrazovo nesmierne inšpiratívna. Cieľom spomínaného podujatia tak bolo priblížiť jeho poéziu predovšetkým mladým ľuďom.

V piatok 25. júla 2021 vystúpila v čitárni Župného domu autorská dvojica raperov Lyrik a Bene, ktorí sú známi najmä vďaka ich hudobnému projektu Modré hory. Zaujímavá diskusia bola významovo popretkávaná čítaním ich obľúbených Hviezdoslavových básní, ktoré nejakým spôsobom korešpondujú s ich tvorbou. Uvoľnenú atmosféru dopĺňali aj čítaním vlastných autorských textov. Hudobne sa u nás predstavia 13. augusta 2021, kedy v prostredí Europarku odohrajú koncert, na ktorý sa už teraz nesmierne tešíme.

Druhý deň festivalu sa niesol v slávnostnejšom duchu. Sobotu 26. júla 2021 sme v popoludňajších hodinách otvorili vernisáž pod príznačným názvom Ako deti vidia hviezdy. Zmyslom výstavy, ktorú sme pripravili v spolupráci zo ZUŠ Púchov bolo predstaviť známeho básnika očami detí prostredníctvom rozličných výtvarných techník. Celá výstava bude pre verejnosť prístupná do konca júla 2021.

Súčasťou vernisáže bol aj autorský koncert Považskobystrickej speváčky Katky Marušiovej, ktorá sa citlivým spôsobom podula zhudobniť niekoľko Hviezdoslavových básní. Festival vo večerných hodinách uzavrel gitarový virtuóz Pavol Bereza, ktorý patrí medzi najznámejších inštrumentalistov slovenskej jazzovej scény. Hodinový koncert pozostával z autorských piesní, ktorým nechýbal nápad a kompozičná vynaliezavosť.

Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Už teraz sa tešíme na organizovanie štvrtého ročníka, kedy si medzi nás opäť pozveme nejakého známeho autora či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. A podobne ako pominulé roky sľubujeme znovu milé prekvapenie.  

Marek Vatraľ, OZ Podivný barón