Folklórna Lysá tento rok nebude, slávnosti v Lednici možno áno

78

V dôsledku mimoriadnej situácie na Slovensku je organizovanie hromadných podujatí s predpokladanou vysokou účasťou návštevníkov v najbližšom období nejasné a rizikové. Považské osvetové stredisko po porade a konzultácii s vedeniami obcí spoločne prijalo rozhodnutie zrušiť uvedené plánované festivaly. Vzhľadom na všetky okolnosti sa v tomto kalendárnom roku neuskutočnia ani v náhradných termínoch. Približne v obdobnom rozsahu i termínoch ich budeme realizovať v roku 2021. Veríme, že účinkujúci i diváci nám zachovajú priazeň a spoločne zažijeme atmosféru obľúbených stretnutí v Papradne, Lysej pod Makytou i v Hornej Marikovej.

V Púchovskom okrese sa obmedzenie týka 25. ročníka folklórneho festivalu Folklórna Lysá, ktorý sa mal konať v Lysej pod Makytou v nedeľu 28. júna. Žije ešte nádej na usporiadanie 20. ročníka Lednických dožinkových slávností 16. augusta. Podľa aktuálneho vývoja situácie a po dohode s vedením obce Lednica v najbližšom období zváži Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici ako jeden z organizátorov podujatia, rozsah a formu prípadnej realizácie dožinkových slávností v obci Lednica.

Považské osvetové stredisko, foto: archív PN