VŠK Púchov – VK Nové Mesto nad Váhom (2)

Púchovská radosť zo zisku bodu
VŠK Púchov – VK Nové Mesto nad Váhom (3)