VŠK Púchov – VK Nové Mesto nad Váhom (6)

VŠK Púchov – VK Nové Mesto nad Váhom (5)
VŠK Púchov – VK Nové Mesto nad Váhom