Fotoreportáž z 37. ročníku festivalu FOLKLÓRNY PÚCHOV

583

V nedeľu 9. júna o 14. hod. sa pred Divadlom Púchov zhromaždili členovia folklórnych súborov, aby slávnostne otvorili 37. ročník Folklórneho Púchova. Po úvodných tónoch fujár-trombít v podaní Trombitášov Štefánikovcov a niekoľkých výstreloch z dobových strelných zbraní sa krojovaný sprievod vybral ulicami mesta smerom na pešiu zónu. Tu z pódia zaznela tradičná hymna festivalu „Tie záriecke zvony“ a prehliadka ľudovej hudby, spevu a tancov mohla začať.

Divákov a účinkujúcich za organizátorov pozdravili primátorka mesta Katarína Heneková a manažérka Púchovskej kultúry, s.r.o. Milada Vargová. Festival moderovala Miriam Martináková, ktorá postupne predstavila všetkých účinkujúcich z 10 folklórnych súborov: FS Bukoviny Brvnište, Trombitáši Štefánikovci Nimnica, DFS Biela voda Púchov, DĽH Lachovček Púchov, FS Holíšan Púchov, FS Záriečanka, FS Považan Považská Bystrica, FS a ĽH Váh Púchov, FS Zobor Nitra.

Foto: Slavomír Flimmel