Havária rozvodu teplovodu

2545

V pondelok 3.12. 2018 cca o 14.30 hod. sme obdržali informáciu o prerazení primárneho rozvodu teplovodu pri objekte Materskej školy Chmelinec. Našou obhliadkou sme zistili, že firma realizujúca v meste výkopy pre optické káble svojou technikou porušila teplovod s následným únikom vykurovacieho média. Z dôvodu tohto mimoriadneho havarijného stavu muselo dôjsť k prerušeniu dodávky tepla pre väčšiu časť mesta.

Na odstránenie havárie sme okamžite zabezpečili potrebných pracovníkov a techniku. Z dôvodu, že porucha bola rozsiahla a pod cestou s veľmi zlým prístupom sa práce natiahli až do utorňajších ranných hodín. Následne sme začali tlakovať systém a postupne dodávať teplo do mesta.

I napriek tomu, že k havárii nedošlo našou vinou, chceme sa ospravedlniť všetkým odberateľom tepla v meste. Tento havarijný stav nás do budúcnosti zaväzuje zabezpečiť zvýšenú kontrolu všetkých externých firiem vykonávajúcich zemné práce vo vymedzenom území CZT ( centrálneho zásobovania teplom).

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov