Horí ohník, horí na kočkovskej vatre…

681

Nebojte sa, nebudem pokračovať v štýle slovenskej poézie. Áno, horel a hneď dva krát. Po prvý raz sa rozhorel v noci zo soboty na nedeľu, keď niekto úmyselne podpálil pri Váhu našťastie iba začatú stavbu vatry. A tak dobre horel, že v nedeľu doobeda bol potrebný zásah hasičov.

To druhé zapálenie bolo skutočné a plánované v podobe postavenej vatry v areáli pri Váhu v Horných Kočkovciach, ktorú symbolicky v pondelok 30. apríla zapálil o 21. hodine viceprimátor mesta Púchov Roman Hvizdák. Zapálenie vatry s následným ohňostrojom každoročne uzatvára program osláv oslobodenia mesta Púchov a konca 2. svetovej vojny. Ak niekomu ušla informácia, tak tento rok to bolo už 73. výročie oslobodenia. Že sa akcia vydarila, snáď netreba písať. Prišlo veľa ľudí, vyšlo krásne počasie a bola dobrá zábava s hudbou a občerstvením do nočných hodín.

V mene poslancov a občianskeho výboru Horné Kočkovce, Kolonka a Vŕšok sa chcem poďakovať za pomoc pri organizovaní akcie a jej pokojnému priebehu vedeniu mesta Púchov, MsP, PTSM, hasičom, členom občianskeho výboru, sponzorom, Urbáru s. p. Horné Kočkovce nielen za drevo, ale i za májku v parčíku a všetkým brigádnikom – chlapom za ich ochotu a podanú ruku pri stavaní vatry.

Na záver si neodpustím malú poznámku k niektorým mládencom. Keď dodržiavať zvyky, tak všetky (máme ich dosť) a nielen tie, ktoré mi vyhovujú. Skrývať sa pod rúškom noci hraničí so záškodníctvom či lumpovinou. Nehanbite sa organizovať akcie verejne, otvorene, pre široké vrstvy obyvateľstva v priebehu roka aj bez nároku na zisk či odmenu.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ