Hviezdoslavov Kubín 2019

485

Opäť po roku sa v CVČ Včielka Púchov stretli víťazi školských kôl v prednese poézie a prózy na súťaži Hviezdoslavov Kubín. Tento rok sa konal už 65. ročník, čo potvrdzuje, že táto súťaž je medzi žiakmi veľmi populárna.

Do okresného kola sa zapojilo 14 ZŠ z okresu Púchov, spolu súťažilo 64 súťažiacich. Súťažné disciplíny boli rozdelené na dva dni. Dňa 21. marca súťažila 1. kategória a kategória „divadielka a recitačné kolektívy“ a 25. marca súťažila 2. a 3. kategória.
Mnohí súťažiaci neboli na okresnom kole prvý krát, no našli sa aj úplní nováčikovia. Hodnotil sa hlavne celkový dojem, výber a vhodnosť súťažného textu, výstavba textu, gradácia, originalita, kontakt s publikom a mnoho iného. Preto nemala porota jednoduché rozhodovanie. Nakoniec rozhodli nasledovne:

I. kategória – poézia
1. miesto – Rastislav Henek – ZŠ Mládežnícka Púchov
2. miesto – Aneta Horváthová – CZŠ sv. Margity Púchov
3. miesto – Klára Vavríková – ZŠ Visolaje

I. kategória – próza
1. miesto – Adrián Rusňák – ZŠ Mládežnícka Púchov
2. miesto – Natália Obšivanová – ZŠ Gorazdova Púchov
3. miesto – Natália Pšenková – ZŠ s MŠ Záriečie

II. kategória – poézia
1. miesto – Charlotte Ščasná – ZŠ J. A. Komenského Púchov
2. miesto – Naďa Kozánková – ZŠ Mládežnícka Púchov
3. miesto – Jessica Pechová – ZŠ s MŠ Slovanská Púchov

II. kategória – próza
1. miesto – Samuel Klinovský – ZŠ Gorazdova Púchov
2. miesto – Lenka Svinčáková – ZŠ J. A. Komenského Púchov
3. miesto – Alexandra Gažová – ZŠ E. S. Lednické Rovne

III. kategória – poézia
1. miesto – Silvia Lešková – ZŠ Gorazdova Púchov
2. miesto – Nataša Haviarová – ZŠ Beluša
3. miesto – Veronika Ďurovcová – ZŠ s MŠ Slovanská Púchov

III. kategória – próza
1. miesto – Mária Anna Špačková – CZŠ sv. Margity Púchov
2. miesto – Timea Zigová – ZŠ Gorazdova Púchov
3. miesto – Adela Škrovánková – ZŠ Mládežnícka Púchov

V kategórii „divadielka a recitačné kolektívy“ sa ZŠ Dolné Kočkovce umiestnili na 2. mieste. Postupujúci víťazi budú okres Púchov reprezentovať dňa 25. apríla 2019 na krajskom kole v ZŠ Bzince pod Javorinou. Všetkým víťazom ešte raz blahoželáme a zároveň ďakujeme aj pedagógom, ktorí ich pripravovali na okresné kolo. Veríme, že aj do budúcna sa budeme stretávať na tejto súťaži a pripomínať si tak krásu slovenského jazyka a rozmanitosť slovenskej i svetovej literárnej tvorby.

Katarína Denešová