Hygienické nariadenia sa od 8. marca sprísnili, treba nosiť respirátory

98

Od pondelka 8. marca vstúpili do platnosti tri nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR upravujúce izoláciu, činnosť maloobchodných prevádzok a organizáciu podujatí a taktiež nové povinnosti pri používaní ochranných prostriedkov horných dýchacích ciest:

 1. Vyhláška ÚVZ SR č. 97/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Čo sa mení?

Pozitívne testované osoby na COVID-19 už nesmú opustiť izoláciu na nákup potravín a drogérie: bolo to možné v čase, keď hygienici zaznamenávali sťažnosti od občanov, ktorí nemali možnosť zabezpečiť si nevyhnutné životné potreby s pomocou iných osôb, zároveň nemali možnosť využiť online nákupy a nebola garantovaná ani pomoc donáškou zo strany samospráv.

Schválené uznesenie vlády SR č. 123 zo dňa 28. februára 2021 už starostom obcí a primátorom miest odporúča prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie základných životných potrieb pre odkázané osoby, ktoré sú pozitívne testované na COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva preto /taktiež z dôvodu výskytu nových mutácii SARS-CoV-2/ túto možnosť zrušil.

Ostatné možnosti opustenia karantény – napríklad poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, testovanie na COVID-19 a podobne – ostávajú pre pozitívne osoby zachované. Vo všetkých prípadoch však musí mať pozitívne testovaná osoba prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, povinné je aj dodržiavanie hygieny rúk.

Medzi osoby v osobitnom režime po novom patria aj pracovníci bánk, ktorí sú zodpovední za prevádzku prvkov kritickej infraštruktúry vo finančných službách.

 2. Vyhláška ÚVZ SR č. 98/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

K akým zmenám dochádza?

Čas od 9. do 11. hodiny, ktorý je v predajniach potravín a drogériách vyhradený pre osoby nad 65 rokov, je po novom vyhradený aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov. Preukazovať sa budú preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Spresňuje sa definícia podmienok, za ktorých môžu liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytovať služby. Po novom môže ísť iba o liečbu, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. Zámerom je predísť obchádzaniu zákazu, aby kúpele nemohli využiť vlastných lekárov na vypracovanie návrhov na liečbu bez reálnej indikácie, čím je možné kryť wellness pobyty.

 3. Vyhláška ÚVZ SR č. 99/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

V interiéroch treba používať respirátory

Od 8. marca 2021 je v obchodoch a v prostriedkoch verejnej dopravy (MHD, vlaky, diaľkové autobusy a podobne) povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1. Výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest sú platné tak ako doteraz a nová vyhláška ich podrobne popisuje.

Medzi takéto tvárové polomasky možno zaradiť aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ktoré boli posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii. Hodnovernosť respirátora si spotrebiteľ môže narýchlo overiť podľa označenia „CE“, za ktorým nasleduje štvorčíslie.

Od 15. marca 2021 bude respirátor povinný vo všetkých interiéroch (okrem vlastnej domácnosti). V exteriéroch bude naďalej možné nosiť aj rúška, šály či šatky.

Zdroj: ÚVZ SR, MV SR