Imatrikulácia prvákov na ZŠ Gorazdova

782

September prešiel ako voda a naši prváci už majú kus práce za sebou. Zdá sa, že prvé prekážky zdolali s ľahkosťou. A tak sa dňa 18. októbra v našej škole mohla uskutočniť ich slávnostná imatrikulácia – prijatie do cechu žiackeho. Deviataci pripravili pre prváčikov zaujímavé úlohy, pri ktorých museli preukázať svoju šikovnosť, zručnosť a odvahu. Žiaci vymaľovávali obrázok a jednotku, písali svoje meno, skladali úbor na telesnú výchovu a vkladali ho do vrecka, robili mašličky na šnúrku od topánok a tiež sa pokúšali vyslobodiť princeznú zo zakliatej chalúpky tým, že trafia loptičkou do otvoreného okienka na domčeku.

Po splnení úloh sa ešte predviedli v krátkom programe – spievali a recitovali. Potom už nič nebránilo tomu, aby boli následne pani riaditeľkou pasovaní pravítkom na rytierov žiackeho rádu. Prváci sľúbili, že sa budú dobre učiť, slušne správať, kamarátiť so všetkými spolužiakmi, poslúchať a vzorne reprezentovať našu školu na verejnosti. Domov si odnášali slávnostnú listinu a na krku sladkú „fidorkovskú“ odmenu. Tak nech sa Vám darí, milí naši prváci! Nech ste v našej škole spokojní a svojimi výsledkami robíte radosť nielen rodičom, učiteľom, ale predovšetkým sebe.

Iveta Jesenská