Ivan Štefko: Namiesto čerešničky na tortu k výročiu volejbalu sme dostali COVID

79

Púchovčan Ivan Štefko je zakladateľom organizovaného volejbalu v meste pod Lachovcom, ani on si však nepamätá takú situáciu v športe, akú spôsobila pandémia nového koronavírusu. Tá na niekoľko mesiacov ochromila svetový i slovenský šport a návrat do normálu bude vyžadovať obrovské úsilie trénerov, funkcionárov i samotných športovcov. Mládežnícky šport podľa neho dostal tvrdú ranu.

„Najskôr sa to prejavilo v školách. Vypadli hodiny telesnej výchovy, i keď ja telesné výchovy nepokladám za nejaké smerodajné v prípade organizovaného športového procesu. Pre volejbal to však bolo o to horšie, že vypadli aj športové triedy.

A v prípade Púchove je 60 až 70 percent detí, ktoré sú zapojené do chlapčenského mládežníckeho volejbalu, aj v športových triedach. Znamená to, že tieto deti trénujú popoludní v hale a dvakrát do týždňa trénujú v škole počas vyučovacieho procesu. To je sedem tréningov do týždňa, čiže akoby trénovali každý deň celý týždeň. To sú veľké objemy, ktorých výpadok mladí volejbalisti úžasne pocítili,“ skonštatoval nestor púchovského volejbalu.

Ako dodal, keď sa prijali mimoriadne opatrenia, museli tréningový proces zrušiť a pripraviť pre volejbalistov individuálne tréningové plány. V prípade starších vekových kategórií (kadeti, starší žiaci). V prípade mladších kategórií sa podľa neho dá len veľmi ťažko hovoriť o nejakom individuálnom cvičení alebo posilňovaní. Epidémia priniesla pre šport mnoho negatívneho.

„Veľa detí si, bohužiaľ, zvyklo na to, že sú celý deň v pyžame, čo mi potvrdzovali aj rodičia. Nie je to nič zvláštne. Niektoré deti však začali robiť športy, ktoré neboli zakázané. Dominujúcim faktorom bolo, že mali zakázanú telocvične, tak začali napríklad chodiť na rôzne prekážkové dráhy, kde nadviazali nové priateľstvá, ale aj „čaro“ neorganizovanej telesnej výchovy. Čiže prišli kedy chceli, odišli kedy chceli. Takže žiadna disciplína, žiadny systém. Do niektorých chlapcov to preniklo dosť do hĺbky. Stretli sme sa aj my s takýmito chlapcami, nebolo ich veľa, no boli to aj takí, u ktorých by sme to nepredpokladali. Ale napokon sme sa dohodli a pokračujú vo volejbale. Je to len otázka času, kedy si zvyknú na tréningový proces,“ doplnil Štefko.

Keďže na uplynulú sezónu naplánované volejbalové súťaže sa zrušili, mladé volejbalové talenty prišli v podstate o celý jeden rok. A keďže Púchov je baštou slovenského mládežníckeho volejbalu, prišli mladí Púchovčania aj o účasť na mládežníckych majstrovstvách Slovenska vo všetkých vekových kategóriách s výnimkou juniorov. A pri kvalite súčasných kádrov volejbalového klubu v Púchove to znamená, že prišli aj o niekoľko majstrovských titulov, ktoré po prechode do vyššej vekovej kategórie deťom už nikto nevráti. Napríklad po prechode juniorov do kategórie dospelých je mimoriadne ťažké presadiť sa vo veľkom volejbale už za normálnych okolností. Ochudobnením juniorov o celú jednu sezónu bude situácia ešte horšia…

„Navrhoval som kompetentným, aby sa celý uplynulý rok zmrazil čo sa týka prechodu do vyšších vekových kategórií. Aby neprišli o jeden celý rok. Prišli o celý jeden rok súťaženia, čo je v prípade mládežníckych kategórii mimoriadne zlé. V kategórii dospelých môžu hrať aj tridsať rokov, no u mládeže je to limitované. Môj návrh však v našej západoslovenskej oblasti neprešiel. Vysvetlenie som žiadne nedostal, ale aspoň jeden dôvod, prečo to zamietli, mohli uviesť,“ pripomenul Štefko.

Ivan Štefko podľa vlastných slov odporúčal po čiastočnom uvoľnení opatrení, aby sa čo najskôr čo najviac hralo. Aby deti zo súťažného volejbalu nevypadli. Prídu prázdniny a v mnohých kluboch sa cez prázdniny netrénuje, dlhodobé súťaže sa nehrajú. Púchov je v tomto prípade výnimka, Púchovčania trénujú dvanásť mesiacov v roku. Štefko to považuje za najlepší systém ku výkonnostnému rastu volejbalistov a výsledky v posledných rokoch mu dávajú za pravdu.

„My prázdniny nemáme. Máme to urobené tak, že trénerov platíme dvanásť mesiacov do roka a oni dvanásť mesiacov robia. Cez prázdniny sa samozrejme tie deti prestriedajú, jeden ide na dovolenku, druhý inokedy. To vôbec nevadí. Netrénuje ich naraz toľko, ale tí čo sú doma, sú v tréningovom procese. V minulosti sa to robilo tak, že prišlo leto, prišli prázdniny a sa to vypustilo. My to tak nerobíme. Napokon, deti idú v lete možno na dva týždne k babke alebo na dva týždne k moru, ale potom sú doma. Tréningový proces aj počas letných prázdnin je dvojnásobne dôležitý v súčasnej situácii, keď deti v podstate pol roka stáli,“ zdôraznil Štefko.

Volejbalový klub v Púchove má aj tú výhodu, že má k dispozícii mestskú volejbalovú halu. Do tréningového procesu tak mohli Púchovčania nastúpiť v podstate hneď, ako sa uvoľnili opatrenia a umožnilo sa trénovať v šesťčlenných skupinách. Podstatne horšie na tom boli volejbalisti vo väčšine slovenských miest, kde sa trénuje v školských telocvičniach. Tie zostali zatvorené ešte niekoľko týždňov po tom, ako sa umožnil tréningový proces v halách. Momentálne tréningový proces v mestskej volejbalovej hale prebieha denne od 15.30 do 20.00 hodiny. Podľa Štefka je obrovskou výhodou, že v hale trénuje na troch ihriskách niekoľko vekových kategórií naraz, tréneri tak majú dokonalý prehľad o svojich zverencoch, ale aj o volejbalových talentoch v nižších vekových kategóriách.

Ďalšou veľkou devízou púchovského chlapčenského mládežníckeho volejbalu je skutočnosť, že Ivan Štefko má ako šéftréner k dispozícii sedem kvalifikovaných trénerov. Okrem adekvátneho trénerského vzdelania je obrovským prínosom aj to, že všetci hrávali volejbal na vrcholovej úrovni, nechýba medzi nimi dokonca ani víťaz volejbalovej Ligy majstrov a dlhoročný reprezentant Róbert Hupka. Trénerský „materiál“ v Púchove je tiež jedným z rozhodujúcich faktorov, že mládežnícky volejbal je pod Lachovcom na takej úrovni, na akej je.

Púchovský volejbal oslávil v minulom roku 50. výročie svojej organizovanej podoby. Spolu s partiou nadšencov v Púchove založil volejbalový klub práve Ivan Štefko. K okrúhlemu výročiu chceli „venovať“ oslávencovi nejaké mládežnícke slovenské tituly. O to viac Ivana Štefka mrzelo, že im to prekazila pandémia. Namiesto čerešničky na tortu jubilanta však dostali nechcený darček – COVID-19. V Púchove však nelamentujú, okamžite, ako to situácia dovolila, sa pustili do prípravy.

„Je to síce všetko šité horúcou ihlou. Ale my máme skúsenosti, nezačíname ani prvú, ani desiatu či dvadsiatu sezónu. Okamžite sa ideme preorientovať na vekové kategórie, ktoré budú platné v budúcej sezóne. Chlapci teda už nebudú trénovať v skupinách, ktoré mali dohrávať uplynulú sezónu, ale prechádzajú k tým trénerom, ktorým budú patriť v budúcom súťažnom ročníku. Trošku tak predĺžime to prípravné obdobie a v podstate aspoň čiastočne nahradíme výpadok spôsobený pandémiou,“ uviedol púchovský šéftréner.

Ako dodal, celá príprava bude prebiehať v domácich podmienkach. Výnimkou je len najstaršia kategória, ktorá každoročne chodí na týždňové kondičné sústredenie do Vysokých Tatier. „Mnoho športových družstiev robí veľkú chybu, že tréningový cyklus začínajú kondičnou prípravou. V našom prípade to tak nie je. Je nezmysel začať s kondičnou prípravou. Na úvod prípravy by po troch dňoch všetci dostali „svalovicu“ a potom samotné kondičné sústredenie stráca zmysel. V našom prípade je kondičná príprava v Tatrách formou celodennej turistiky, je to výborné na okysličenie organizmu. Nie je to len jedna veková kategória. Do Tatier pôjdu v podstate hráči, ktorí v minulých sezónach najviac ťahali,“ pripomenul Štefko.

V čase keď sa rodil tento článok, nebolo ešte jasné, v akej podobe budú vypísané volejbalové súťaže pre nasledujúci súťažný ročník. V Púchove boli doteraz najstaršou vekovou kategóriou kadeti, ktorí bez toho, aby mohli potvrdiť svoju dominanciu majstrovským titulom, prechádzajú medzi juniorov. Štefko však nevie, koľko juniorskych tímov sa do súťaže prihlási. Ak by boli napríklad iba štyri, stratila by pre nich súťaž význam.

Púchovský volejbalový klub by v prípade štartu juniorov bol jedným z mála na Slovensku, ktorý by obsadil komplet mládežnícke kategórie – juniori, kadeti, starší žiaci (A aj B-družstvo), mladší žiaci (šestkový volejbal), mladší žiaci (štvorkový volejbal A aj B-družstvo) a trojkový volejbal mladších žiakov, kde má Púchov dokonca tri družstvá. Okrem toho fungujú v Púchove aj prípravky a dve športové triedy na základných školách Komenského a Gorazdova.

Ivan Štefko si pochvaľuje podporu, ktorú volejbalu venuje prostredníctvom MŠK mesto Púchov. Neoceniteľnou je najmä špecializovaná hala, ktorej prevádzku financuje mesto.

Milan Podmaník