Ivana Mikušcová: Aj v ťažkých časoch si zachovaj pokojnú myseľ

302

Ing. Ivana Mikušcová pracovala 12 rokov ako referentka verejného obstarávania a grantových projektov na Mestskom úrade v Púchove. Na základe výberového konania nastúpila od 1. septembra 2020 do funkcie vedúcej Oddelenia dopravy a služieb. Pri tejto príležitosti poskytla Púchovským novinám krátky rozhovor.

Odkiaľ pochádzate, kde ste študovali a bývali?

Narodila som sa v Martine, ale už od piatich rokov bývam v Púchove, kde som navštevovala aj základnú deväťročnú školu. Stredoškolské štúdium som absolvovala na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši. Po jej ukončení som pokračovala vo vysokoškolskom štúdiu na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po úspešnom ukončení štúdia som sa vrátila do Púchova, kde som zostala bývať a pracovať dodnes.

Aké boli vaše doterajšie pracovné zaradenia?

Po ukončení strednej školy i počas štúdia na vysokej škole som pracovala ako projektantka v projekčnej kancelárii. V čase, keď som si po materskej dovolenke hľadala prácu, bol útlm v stavebníctve a tak som sa zamestnala u obchodníka s cennými papiermi, neskôr v niekoľkých obchodných spoločnostiach. Od roku 2003 som zamestnankyňou Mesta Púchov, za ten čas som prešla viacerými oddeleniami a pracovnými pozíciami. Posledných 12 rokov som zodpovedala za proces verejného obstarávania a výber dodávateľov na dodávku tovarov, poskytovanie služieb a uskutočnenie stavebných prác pre Mesto Púchov v zmysle platnej legislatívy.

Mohli by ste prezradiť aj niečo z vášho súkromného života (rodinné pomery, prípadne záľuby, ktorým sa venujete vo voľnom čase)?

Som vydatá, s manželom máme dvoch dospelých synov, ktorí nám robia radosť. Vo voľnom čase chodím veľmi rada do prírody, spoznávam nové miesta, rada čítam knihy. Vzhľadom na to, že synovia sú už dospelí a spoločne stráveného času je menej, sú práve tieto chvíle, kedy sme celá rodina spolu, pre mňa veľmi vzácne a preto si ich naplno užívam.

Ktoré knihy a filmy sú vaše obľúbené? Akú hudbu počúvate?

Už od malička veľmi rada čítam. Momentálne ma najviac zaujíma literatúra osobného rozvoja. Z konkrétnych autorov by som ako príklad uviedla Dona Miguela Ruiza alebo Eckharta Tolleho. Filmy často nepozerám, ale keď už si nejaký pozriem, tak je to väčšinou niečo, čo obsahuje hlbšiu myšlienku alebo posolstvo. Čo sa týka hudby, obľubujem oldies a relaxačnú hudbu.

Aký máte vzťah k mestu Púchov?

Nazvala by som ho osudovým. V Púchove som vyrástla, bývam tu, vydala som sa tu a vychovala spolu s manželom dvoch skvelých synov. Pracujem v inštitúcii, ktorá priamo súvisí s chodom a životom v meste a chcem sa aj naďalej aktívne podieľať na tom, aby sa tu ľudom žilo čo najlepšie. Púchov je síce menšie, zato veľmi pekné mesto a ja sa v ňom cítim dobre.

Aká bola vaša motivácia, s ktorou ste sa rozhodli uchádzať sa o novú pracovnú pozíciu?

O novú pracovnú pozíciu som prejavila záujem, nakoľko mám prax z predchádzajúcich rokov v samospráve a moje doterajšie skúsenosti môžem ďalej uplatňovať v tejto sfére. Zároveň túto pozíciu chápem ako príležitosť posunúť sa v profesijnom raste a rozšíriť si pracovné skúsenosti. Baví ma práca, v ktorej môžem plánovať a organizovať, hľadať riešenia a tieto následne zavádzať do praxe.

S akými plánmi nastupujete do novej funkcie?

Dnešná doba je neuveriteľne rýchla, plná každodenných výziev a zmien. Tieto zmeny sa prejavujú aj na úrovni miest, zvyšujú sa nároky obyvateľov na prostredie, v ktorom žijú, či už v oblastiach kvality verejného priestoru, životného prostredia, dopravy, dostupných služieb, príležitostí, foriem trávenia voľného času alebo možností aktívnej účasti na verejnom živote v meste. V mojom záujme je aktívne sa podieľať na riešení aktuálnych problémov a zlepšovať podmienky na život meste.

Ktoré aktuálne problémy považujete za prioritné?

Pri mojej doterajšej práci na mestskom úrade som spolupracovala so všetkými oddeleniami, bola som zapojená aj do riešenia niektorých akcií a situácií na oddelení dopravy a služieb. Za hlavné priority považujem dopravnú situáciu v meste, parkovaciu politiku, vybudovanie nových parkovacích miest, obstaranie dopravcu MHD a výstavbu nových nájomných bytov. Mesto pred koronakrízou žilo intenzívnym kultúrnym, spoločenským a športovým životom a ja verím, že sa kultúrno-spoločenský život v meste podarí čo najskôr obnoviť a budeme sa môcť vrátiť k tradičným plánovaným akciám.

Máte svoje obľúbené životné krédo?

Veľmi sa mi páčia myšlienky antických autorov, ktoré obsahujú mnoho múdrosti. Rímsky básnik Horatius napríklad radí „Aj v ťažkých časoch si zachovaj pokojnú myseľ“. Okrem toho sa v živote riadim zásadou „Správaj sa k ľudom tak, ako chceš, aby sa ľudia správali k tebe“.

Slavomír Flimmel