Jarná výzdoba a rozkvitnuté kvety v Púchove

109

Pred jarmokom pribudla na pešej zóne v Púchove jarná výzdoba, o ktorú sa opäť postarali študenti Strednej odbornej školy Pruské, žiačky odboru viazač – aranžér kvetín z 1.M a 2.C triedy spolu s majsterkami odborného výcviku Martinou Turzovou a Luciou Pavlovskou. Novinkou tohtoročnej jari sú postavy zo slamy symbolizujúce dievča a chlapca.

Tulipány, farebné stuhy, veľkonočné vajíčka či dvojmetrový korbáč nechýbajú ani pred Divadlom Púchov na Hoenningovom námestí, a farebne je skrášlené i prostredie pred MsÚ Púchov.

Na jar tradične opravuje a rozširuje svoju zbierku v parčíku pri obytnom dome na Ulici obrancov mieru č.1085 amatérsky sochár Jozef Duháček. Deti majú z nej veľkú radosť.

Foto: Slavomír Flimmel, Jozef Duháček