Jeseň v Materskej škole Lienka

528

Jeseň – „pani bohatá“ – sfarbila celý kraj svojimi farbami a priniesla chladnejšie počasie. Deti v Materskej škole Lienka na ulici 1. mája so svojimi učiteľkami pod vedením p. riaditeľky Kovárovej využívajú aj toto ročné obdobie na mnohé aktivity, ktoré im prinášajú potešenie a radosť, ale aj chuť zmerať si pohybové schopnosti a zručnosti s rovesníkmi. Inšpirovali sme sa vyzývaním k pohybu projektom „Hýbsa Slovensko“ a zorganizovali v jeden pekný septembrový deň pohybovú aktivitu „Hýbsa Lienka“. Deti s nadšením plnili úlohy rôznych športových disciplín ako je beh, skákanie, hádzanie, triafanie a kotúľanie lopty. Za odmenu si odtrhli pekné jabĺčko zavesené na vetve stromu.

Deň 16. október je spájaný so Svetovým dňom zdravej výživy. Tento deň a aj celý týždeň sa staršie deti aktívne zúčastňovali príprav šalátov zo zeleniny a ovocia v záujme podnietenia k väčšej konzumácii zdravej stravy. Množstvo stromov v areáli MŠ, ale aj v okolí školy, ponúka krásne vyfarbené listy a dostatok plodov, z ktorých sa dajú vyrobiť mnohé pekné veci. Priebežne sme zbierali materiál a pozvali rodičov a starých rodičov na tvorenie pod názvom „Jesenné všeličo“. Kto mohol, prišiel a umožnil zažiť krásne neobyčajné popoludnie, keď spoločne vytvárali rôzne obrazy a trojrozmerné objekty z toho, čo nám jesenná príroda ponúkla. Všetci sa tešili, pretože aj nasledujúci deň sme venovali tvoreniu z listov, takže každý mal svoj neobyčajný výtvor.

Aj keď nám jeseň prináša chmúrne jesenné dni, hľadáme v nej to pekné, čo nám môže dať. Veď čo nevidieť budeme spievať „neodchádzaj, jeseň milá, len čo si nás navštívila“.

Chybová Elena