Klaviristi ZUŠ na celoslovenskej súťaži v Sládkovičove

110

Dňa 28. 4. 2023 sa v Sládkovičove uskutočnila celoslovenská súťaž v sólovej hre na klavíri, na ktorej boli súťažiť aj žiaci našej ZUŠ v Púchove. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 111 detí z celého Slovenska. Tie boli podelené do kategórií podľa veku účastníka. Našu ZUŠ reprezentovala Renée Pobežalová a Paulína Nováková. Obe získali strieborné pásmo. Na súťaž ich pripravila p. uč. Mária Olšáková. Mária Špačková podala výborný výkon a získala zlaté pásmo. Celkovo bola v svojej kategórii na druhom mieste. Na súťaž ju pripravil p. uč. Juraj Olšák. Všetkým patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu ZUŠ aj mesta. Poďakovanie patrí aj p. Jánovi Pobežalovi, ktorý nás na súťaž – v tomto šk. roku už podruhýkrát – odviezol autom.

MO