Klavírne súťaže

28

V apríli sa uskutočnili dve klavírne súťaže pre žiakov ZUŠ, na ktorých sa zúčastnili aj naši žiaci. Na prvej celoslovenskej súťaži s názvom Schneiderova Trnava to boli žiaci p. uč. Sadloňovej Andrea Trnková, Anna Ofúkaná, Helena Trnková a Ema Michalcová. Andrea Trnková sa umiestnila v striebornom pásme a ostatné spomínané žiačky v bronzovom pásme. Podobne v bronzovom pásme skončili aj žiaci p. uč. Olšákovej Renée Pobežalová, Paulína Nováková a Martin Kečkeš.

Druhá súťaž sa konala v Poprade. Bol to prvý ročník medzinárodnej súťaže s názvom Popradské klavírne pódium, na ktorej sa zúčastnilo 130 detí z celého Slovenska a Poľska. Žiaci p. uč. Olšáka Matiáš Guzma a Mária Špačková v nej vybojovali bronzové pásma a žiaci p. uč. Olšákovej Paulína Nováková a Martin Kečkeš strieborné pásma. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy aj mesta Púchov.

MO