Klub ZKS – mesto Púchov pokračuje v aktivitách

103

V klubovni katolíckej fary sa v stredu 6. septembra popoludní zišli na posedení členovia klubu Združenia kresťanských seniorov (ZKS).

Program podujatia obohatil a seniorom pomáhal v orientovaní „v spleti rôznych informácií a dezinformácií“ evanjelícky farár v Púchove Mgr. Dušan Cina. Vo svojom príhovore na začiatku podujatia poukázal na úlohu cirkvi a dôstojnosť života človeka. Zdôraznil, že nežijeme a nepracujeme preto, aby sme boli bohatí, ale preto, aby sme boli spokojní, šťastní a tak plnili svoje životné poslanie dané Bohom. Následne pán farár v bohatej diskusii odpovedal seniorom na dotazy. Na príkladoch z dlhoročných skúseností vysvetľoval a objasňoval riešenie komplikovaných životných situácií. Vystúpenie pána Mgr. Dušana Cina evokovalo v nás starších aj starých, spomienky na Monsignora Štefana Palkoviča, ktorý sa s nami, vyrastajúcimi v tomto meste, rád stretával a často nám radil. Veď pečať spolupráce Monsignora Štefana Palkoviča nesú doteraz spoločné akcie katolíkov a evanjelikov mesta Púchov.

Svojou účasťou na podujatí všetkých účastníkov milo prekvapil a potešil aj pán Ján Bazelides, bývalý kostolník, ktorý po chorobe vo veku 98 rokov opäť zasadol medzi nás. Podujatie zakončil pán Mgr. Dušan Cina modlitbou a veľmi emotívnymi slovami o živote, Božej láske, pozdravoch, ktoré každého prítomného chytili za srdce. Ďakujeme, pán farár, za povzbudzujúce slová, za priania nechať sa formovať Božou milosťou a prosíme, prijmite i vy od nás, želanie: „každodennú hojnosť božích milostí, pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov“.

Jana Jancová