Kniha o obci Tŕstie bola slávnostne uvedená do života

276

V piatok 10.2.2023 sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici uskutočnil slávnostný krst publikácie s názvom ´Obec Tŕstie v 20. storočí´.

Autorkou knihy je historička Mgr. Dominika Kukučová a zodpovednou redaktorkou Mgr. Petronela Rágulová, PhD. Knihu vydalo v náklade 400 kusov Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Inšpiráciou a podnetom na spracovanie danej problematiky bol návrat k autorkinmu maturitnému výskumu z roku 2014, v rámci ktorého sa okrajovo zamerala na dejiny obce Tŕstie v 20. storočí. Všetky dovtedy získané materiály naštartovali podrobný archívny a terénny výskum v rokoch 2021-2022, počas ktorého sa maturitné bádanie podarilo prehĺbiť a doplniť o obrovské množstvo nových, v prúde dejín zabudnutých, informácií. Ďalším dôvodom, prečo sa autorka rozhodla venovať dejinám Tŕstia, je absencia hĺbkovej sondy do histórie spomenutej lokality a v neposlednom rade ju k tomu viedlo aj jej pevné puto k rodnej obci a číra zvedavosť objavovať osudy predkov.

Prostredníctvom precízneho archívneho a terénneho výskumu sa podarilo Mgr. Dominike Kukučovej odokryť tajné zákutia dejín obce Tŕstie naprieč obdobím 20. storočia. V rámci bádania sa autorka dotkla množstva zaujímavých tém. Čitateľovi kniha ponúka stručný prierez dejinami obce. Autorka podrobnejšie píše o demografii, etnicite a vierovyznaní občanov Tŕstia, etymológii názvu obce, či etnografických špecifikách a remeslách. Kniha podrobne popisuje aj architektúru, priemysel, dopravu, školstvo a vzdelanie obyvateľov Tŕstia. Čitateľa zaujme kapitola o dejinách každodennosti a kultúrnom živote v obci, či pôsobení Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý má v obci siahodlhú tradíciu. Posledné kapitoly vyzdvihujú pohnuté osudy obyvateľov obce z čias prvej i druhej svetovej vojny, a aj neľahké medzivojnové obdobie. Posledná kapitola sa dotýka života na vidieku v období socializmu (1948-1989).

Veľkým prínosom publikácie Obec Tŕstie v 20. storočí je aj rozmanitá obrazová príloha, prinášajúca množstvo doposiaľ nepublikovaných fotografií uložených v archívoch slovenských kultúrnych inštitúcií a v rodinných albumoch obyvateľov Tŕstia. Na tvorbe knihy o Tŕstí sa ochotne podieľalo mnoho rodákov z obce, no i takí, ktorých korene sa síce k obci viažu, no v súčasnosti žijú inde. Bádanie zahŕňalo aj početné obohacujúce návštevy Štátneho archívu Trenčín, pracovisko Archív Považská Bystrica. Svoje ovocie priniesol aj výskum v inštitúciách ako Považské múzeum v Žiline, Vojenský historický archív v Bratislave, Slovenská národná knižnica v Martine, Obecný úrad Podskalie, či Obecný úrad Dolný Lieskov.

Kniha bola slávnostne pokropená vodou z prameňa spod Strážovských vrchov, ktorá preteká obcou Tŕstie, krstným otcom sa stal primátor mesta Považská Bystrica a zároveň historik doc. Karol Janas. Slávnostného podujatia sa zúčastnilo viac ako 40 osôb.

Dominika Kukučová, Petronela Rágulová
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici